Titel

Titeln bör vara informativ, beskriva filmens innehåll och den bör även skapa nyfikenhet. Om det dessutom är en uttryck med genomslagskraft så är det desto bättre.

När det kommer till presentationen ger Titelredigeraren dig nästan obegränsat utrymme för kreativa visuella lösningar. Detta är det ställe i din produktion där du inte är bunden till faktiskt videomaterial, så du kan låta din fantasi löpa fritt.

Det ultimata målet är givetvis att kommunicera, så några enkla grunder fungerar nästan alltid. Till exempel är det troligare att en kortfattad titel i ett stort, läsbart teckensnitt når igenom med sitt budskap än en titel som är överdekorerad eller för lång.

Titelfärger

Följande kombinationer av bakgrundsfärg och text är lättlästa: vit/röd, gul/svart, vit/grön. Var försiktig med vita titlar på svart bakgrund. Vissa videosystem kan inte hantera kontrastförhållanden som överstiger 1:40 och kan inte återge sådana titlar i detalj.

Tid på Screen

Som regel bör titeln finnas i bild tillräckligt länge för att den ska kunna läsas två gånger. Beräkna omkring tre sekunder för en titel med tio bokstäver. Beräkna en ytterligare sekund för var femte extra bokstav.

“Upphittade” titlar

Förutom efterproducerade titlar kan även naturliga titlar som skyltar, vägmärken eller titelsidor i tidningar skapa intressanta möjligheter.

Titel