Starta (och avsluta) Titelredigeraren

Titelredigeraren kan startas på två sätt: genom att dubbelklicka en titel i Biblioteket eller på ditt projekts tidslinje; eller genom att klicka på Skapa Titel-knappen i tidslinjens verktygsfält.

Nyckelord i titelnamn

Vissa av de givna titlarna i Biblioteket har genomskinliga områden genom vilka det underliggande lagrets innehåll blir synligt. Namnen på dessa titlar innehåller alla nyckelordet “överlagring”.

“Helbilds”titlar har inga transparenta områden: de tar upp hela videorutan. Deras namn innehåller nyckelordet “helbild”.

Du kan enkelt titta på enbart den ena eller andra typen genom att söka efter det passande nyckelordet.

Tips: Andra sökbara nyckelord att prova med titlar i Biblioteket är “rulla”, “krypa”, “namn” och “titel”.

Stänga Titelredigeraren

Använd något av följande sätt för att stänga Titelredigeraren:

·     Klicka på OK-knappen längst ner i Titelredigeraren. Om du öppnade titeln från Biblioteket kommer du bli tillfrågad om att spara eventuella förändringar under ett nytt namn. Öppnade du titeln från en tidslinje blir din nya eller uppdaterade titel del av det aktuella projektet.

·     Klicka på Avbryt-knappen längst ner i Titelredigeraren. Eventuella ändringar kasseras.

·     Klicka på knappen Avid Studio image001 Starta (och avsluta) Titelredigeraren uppe till höger i fönstret. Det motsvarar att klicka Avbryt, förutom att du ges chansen att spara eventuella förändringar innan du avslutar.

Starta (och avsluta) Titelredigeraren