Text and text-inställningar

Trots Titelredigerarens alla grafiska finesser är det oftast just texten i en titel som är det viktiga. Titelredigeraren innehåller därför flera specialiserade valmöjligheter för att hjälpa dig att se till att din text blir precis som du vill ha den. Textfunktionerna vi skall titta på innehåller följande:

·     Redigering av text

·     Ändring av typsnitt, storlek och stilar

·     Inställningar av textjustering och -flöde

·     Kopiera och klistra in textegenskaper

När det handlar om att arbeta med text är Titelredigerarens intressantaste områden Redigeringsfönstret och panelen för Textinställningar. För att anpassa ett textlager kan Inställningsväljarens Stilurval och panelen Stil-inställningar även komma till användning.

Textredigeringsläge

Såsom beskrivits på annan plats, så måste man vara noga med att klicka på kanten av ett textlagers kontrollram istället för någonstans inuti lagret när man drar ett textlager. Detta för att undvika misstaget att sätta lagret i textredigeringsläge. Men för de operationer som beskrivs här är textredigeringsläget precis vad vi vill ha. I ett nyskapat textlager är textredigeringsläget redan aktiverat: du kan börja skriva med en gång och den förinställda texten ersätts.

För att aktivera redigeringen för ett existerande textlager, klicka någonstans inuti kontrollådan. Textredigeringsläget aktiveras och – för att besparar dig ett ofta fordrat steg – all existerande text i lagret är automatiskt markerad. Markeringen visas på vanligt sätt.

Avid Studio image001 Text and text inställningar

Ett textlager med all text markerad. Från vänster till höger: textredigeringskontrollerna i namnlisten ovan styr bokstavsstilen (fet, kursiv, understruken), textjustering och textflöde samt namn på typsnitt och storlek. I textredigeringsläget har muspekaren ovanför lagret formen av ett ”I”, som visas här.

För att ändra själva texten är det bara att börja skriva på ditt tangentbord. Den markerade texten försvinner och den text du skriver ersätter den. Medan du skriver visas insättningspunkten (den plats i texten där nya bokstäver infogas) som en vertikal linje.

Om du vill lägga till ny text utan att förlora den som redan är inskriven, klicka där du vill börja, efter att ha satt lagret i textredigeringsläge.Du kan också använda piltangenterna för att ”stega” fram eller bak insättningspunkten dit du önskar.

Avid Studio image002 Text and text inställningarDu kan även markera (och därmed ersätta) enbart en del av texten innan du börjar skriva. Drag musen tvärs över texten eller håll nere Shift-tangenten medan du använder piltangenterna.  Du kan även trippelklicka för att markera all text i lagret eller dubbelkicka ett ord för att markera bara det ordet. Till sist, om du vill markera all text i lagret igen, kan du använda musen eller piltangenterna som just beskrivits eller använda standardgenvägen Ctrl+A.

Textinställningspanelen

För att redigera och anpassa innehåll i det aktuella textlagret är denna grupp av kontroller den bästa av Inställningars underpaneler.

Att använda textfältet

När texten i Redigeringfönstret är svårt eller omöjligt att komma åt för redigering ger textfältet i panelen dig ytterligare ett behändigt sätt att markera och redigera din text. Detta är rätt ansats om texten är i indikatorposition utanför skärmen, vilken kan hända när Rörelser är involverade. Textfältet expanderas medan du skriver och ger dig upp till tre linjer, läggs fler linjer till därefter läggs en scrollare till.

Ge markerad text en stileffekt

De flesta av Text-redigerarens kontroller känns förmodligen ganska familjära då du förmodligen använt liknande kontroller i andra applikationer. Följande gäller enbart för text som är markerad:

Avid Studio image003 Text and text inställningarStil: För att använda eller ta bort stilarna fet, kursiv eller understrykning på den markerade texten använder du knapparna i namnlisten eller använder standardgenvägarna Ctrl+B, Ctrl+I and Ctrl+U. Knapparna ”tänds” när respektive stil är aktiverad.

Typsnitt: Dina rörliga titlar är rätt ställe att experimentera med fantasifulla teckensnitt på så du kommer antagligen att använda denna rullgardinslista ofta. Om du har många teckensnitt i ditt datasystem kan listan bli lång. För att underlätta navigering kan du trycka ned första bokstaven i namnet på teckensnittet, så kommer du direkt till motsvarande alfabetiskt uppställda teckensnitt. Klicka på det teckensnitt du vill ha eller flytta till namnet med piltangenterna och tryck sedan Enter.

Avid Studio image004 Text and text inställningar

För att välja teckensnitt, öppna först rullgardinslistan och klicka på det du vill ha. Teckensnittet ändras bara på den markerade delen av texten.

Avid Studio image005 Text and text inställningarTeckenstorlek: Med Titelredigeraren kan du ställa in textens storlek på flera sätt. Du kan skriva in ett nytt storleksvärde (upp till 360) direkt i redigeringsfältet eller använda den grannliggande rullgardinslistan för att se en lista med storlekar. Längre till höger ändrar knapparna minska teckensnitt och öka teckensnitt storleken i intervaller som ökar bredden allteftersom teckenstorleken ökar.

Kopiera och klistra in textstilar

Kontextmenyerna för Kopiera attribut och Klistra in attribut hittar du genom att högerklicka på Redigeringsfönstrets kontrollram. När det gäller både text- och formlager låter objekten i dessa menyer dig kopiera Stilar från ett lager till ett annat utan att behöva öppna Inställningsväljarens Stil-sektion.

Förutom texten kopieras också typsnittet, storleken och stilen från ett textlager till ett annat och fungerar på delvis markerade delar inom textlager.

Textjustering

Avid Studio image006 Text and text inställningarFör titlar med fler rader text tillhandahåller Titelredigeraren en standardmeny med justeringsmöjligheter. Förinställningen för varje nytt lager är centrerad text (Centrerat i rullgardinslistan), där varje rad centreras horisontellt i det tillgängliga utrymmet. De andra möjligheterna är Vänsterjustering, Högerjustering och Marginaljustering.

Textflöde

Avid Studio image007 Text and text inställningarI Titelredigeraren finns en meny där du kan välja mellan åtta olika flöden för din text. Detta för att t.ex. textens riktning varierar mellan olika språk, samt för att ge maximal designkompatibilitet. Inställningarna arbetar i samklang med de marginalinställningar som diskuterats tidigare.De påverkar inte enbart hur texten visas, utan även funktionen hos standardknappar som Hem och Slut.

Anpassa med Stilar

Avid Studio image008 Text and text inställningarAvid Studio image008 Text and text inställningarSåsom förklarats i Förinställning Stilar, kan utseendet hos text- och formlager förändras genom funktionen Stilar från Stilinställningarna. I ett textlager med delvis markerad text påverkar Stilen bara den markerade delen. I princip skulle varje enskild bokstav i titeln kunna få sin egna Stil.

Text and text-inställningar