Stilinställningar

Fliken Inställningar öppnar Stil-inställningarna där du kan utforska, modifiera, lägga till eller ta bort enskilda detaljlager som tillsammans skapar en bestämd stil.

Avid Studio image001 Stilinställningar

Klicka på pilen för ‘Stilinställningar’ på Inställningspanelen för att öppna en underpanel där ett lagers Stil kan redigeras. Bredvid namnet på det nuvarande utseende (‘Blue Bevel’) finns tre knappar för att skapa tre nya detaljlager. Redigeringspanelen för Ytas detaljer är öppen. Nedanför denna är panelerna för Kant 1 och Skugga 1 stängda.

Det finns tre typer av detaljlager: yta, kant och skugga. De tre typerna skiljer sig inte åt i vilka inställningar de stödjer, de skiljer sig åt i vilken position de kommer att läggas in i lagerstapeln. Om de inte flyttas ut ur sin position ligger alltid yta-detaljerna överst i stapeln, följd av kant, och slutligen skugga. Men efter att en detalj skapats kan du dra den upp eller ner i lagerstapeln som du vill.

Avid Studio image002 Stilinställningar

Yta, Kant och Skugga: En ny yta-detalj (uppe till vänster) läggs till ovanpå det översta existerande yta-lagret.Nya kant- och skugga-detaljer läggs till under det understa lagret av respektive typ.

De enskilda lagrens egenskaper kan ändras genom kontroller på hopfällbara paneler i Stilredigeraren.

Följande detaljegenskaper kan användas:

·     Offset X, Offset Y: Med dessa markörer ställer man in positionen för detaljlagret i förhållande till den text eller grafik som stilen används på. Räckvidden för denna inställning är -1,0 (vänster eller nederkant) till +1,0 (höger eller överkant). Ändlägena på reglaget motsvarar en åttondel av bredden och en åttondel av höjden av redigeringsfönstrets arbetsyta.

Avid Studio image003 Stilinställningar

I detta exempel har en Stil med tre detaljlager lagts på ett textlager. Detaljlagren är identiskt konfigurerade förutom deras offset-inställningar: överst-vänster (-1.0, 1.0); mitten (0, 0); nederst-höger (1.0, -1.0).

·     Storlek: Denna regel bestämmer tjockleken på segmenten som används för att rita text eller grafik, från 0 till 2, där 1 motsvarar standardtjocklek.

Avid Studio image004 Stilinställningar

Detta exempel innefattar tre detaljlager med olika storleksvärden. Från vänster till höger: 0.90, 1.0, 1.20. Den visuella effekten av varierad storlek är beroende av standardtjockleken på strecken i lagret. I ett textlager beror detta på teckensnitt och storlek.

·     Oskärpa: Med ökat värde av denna regel, från 0 till 1, blir detaljlagret alltmer spöklikt och otydligt.

Avid Studio image005 Stilinställningar

Detaljlagren i detta exempel skiljer sig i inställningen av oskärpa. Från vänster till höger: 0.15, 0, 0.40.

·     Opacitet: Detta reglage ställer in opaciteten på detaljlagret från 0 (transparent) till 1 (opakt).

·     Fyllning (Fyll): Klicka på färgkartan för att öppna en provkarta. Med denna färgkarta kan du ställa in fyllningsfärgen för detaljlagret. Provkartan innehåller även en pipettknapp för att göra det möjligt att hämta färger från hela Titelredigeraren.

För att ställa in en nyanserad bakgrund, välj fliken för Övertoningar högst upp i färgpaletten. Ytterligare nyanserade markörer kan väljas genom att klicka nedanför övertonings-panelen. Nyanserade markörer kan tas bort genom att man drar dem lodrätt ut från panelen.

Arbeta med detaljlager

Förutom inställning av egenskaperna av redan existerande detaljlager kan du lägga till detaljer av de tre typerna, ta bort detaljer och ändra i stapeln med detaljlager.

Avid Studio image006 StilinställningarFör att lägga till ett detaljlager klickar du på en av de tre små knapparna uppe till höger i Stilinställningar. Från vänster till höger skapar de en ny yta-, kant- respektive skugga-lager. Placeringen av det nya detaljlagret i lagerstapeln avgörs av dess typ, såsom förklarats ovan.

För att ta bort ett detaljlager klickar du på papperskorgen på rubriklisten i detaljens redigeringspanel.

För att döpa om ett detaljlager, dubbelklickar du på dess namn, skriver in det namn du önskar och trycker Enter.

För att tillfälligt ta bort ett detaljlager klickar du på den punktformade ikonen för växla synlighet på detaljens rubriklist.

till ett detaljlager, klickar du på pilknappen längst till vänster om dess namnlist.

För att ändra ordningen i detaljlager drar du i lagrets namnlist till dess nya plats. Om Stilen du redigerar innehåller fler än två eller tre lager kan det vara lättare att följa händelserna om du först stänger panelerna så att hela stapeln blir synlig på en gång.

Att spara en egen Stil

När du avslutat redigeringen av en egen Stil, kan du spara den i “Mina stilar” genom att klicka på knappen spara stil Avid Studio image007 Stilinställningar i namnlisten för Stilinställningar. Innan du sparar är det en god idé att ge din Stil ett nytt namn. För att göra det dubbelklickar du på det nuvarande namnet i redigerarens namnlist, skriver in ett beskrivande namn och trycker på Enter.

När Stilen väl är sparad kan du när som helst komma åt den genom Inställningsväljaren, under ‘Mina stilar’.

Stilinställningar