Redigeringsfönstret

Redigeringsfönstret är det viktigaste området för förhandsvisning och redigering i Titelredigeraren. Här kan du flytta om, ändra storlek och rotera förgrundslagren i din titel.

När man skall redigera måste man i allmänhet först markera det eller de lager man vill arbeta med. Markerade lager ritas upp i en ram med åtta kontrollpunkter för storleksändring och med ett roteringshandtag höst upp för att rotera lagret gradvis. De flesta lager kan man “ta tag” i för att dra till en ny position genom att klicka direkt på kontrollrutan.

Avid Studio image001 Redigeringsfönstret

Rotera ett formobjekt inne i Redigeringsfönstret. Den lilla punkten högst upp i mitten om muspekaren är lagrets roteringsverktyg. För att rotera lagret klickar du på dess roteringsverktyg, håller musknappen nedtryckt och drar. När du är över rotationsverktyget kommer muspekaren att visas som en rund pil.

När du arbetar med text- och formlager kan en del av innehållet visas utanför kontrollramen. Detta händer om en av “detaljerna” inom Stilen definieras av en horisontell eller vertikal förskjutning som flyttar detaljen bort från lagrets ursprungliga läge.

Arbeta med lager i Redigeringsfönstret

Här visas hur man arbetar med ett enskilt lager men de operationer som gås igenom gäller också för arbete med fler lager samtidigt. Se Arbeta med lagergrupper för mer information.

För att markera ett lager i Redigeringsfönstret, klicka på lagerrektangeln med musen. Då visas lagrets kontrollram, redo för redigering.

Lager reagerar på musklick varsomhelst inom dess rektangel (den rektangel som visas med kontrollramen när lagret markeras). Detta betyder att du kanske inte kan arbeta med ett synligt lager, för att det ligger under ett transparent område inom ett annat lagers rektangel. För att kunna redigera med musen i dessa fall måste du först gömma ovanliggande lager. Hur du gör det gås igenom under “Arbeta med Lagerlistan”.

För att flytta ett icke-textlager, klicka var som helst inom dess rektangel och drag till den nya positionen.

Avid Studio image002 RedigeringsfönstretFör att flytta ett textlager, placera musen nära kanten av lagrets kontrollram tills dragpekaren (fyra pilar) visas.Klicka och drag på vanligt sätt. Klickar du inuti ramen, som du normalt skulle göra med ett icke-textlager, skulle istället textredigeringsläget aktiveras. Se Text och textinställningar för detaljer om att arbeta med textlager.

För att ändra storlek på ett lager men behålla proportionerna, klicka på en hörnpunkt i kontrollramen och dra utåt eller inåt tills önskad storlek uppnåtts.

För att ändra storlek på ett lager och ändra dess proportioner, klicka på en sidpunkt och drag. Genom att storleksändra med mittersta kontrollpunkten på två intilliggande sidor i följd, kan du få fram den storlek eller de proportioner du önskar.

För att rotera ett lager, klicka på dess roteringshandtag och drag. För noggrannare kontroll över roteringen, flytta muspekaren bort från rotationscentrum medan du drar. Det extra avståndet gör det möjligt att definiera mindre vinklar mellan ett musläge och nästa.

För att ändra stapelordningen i ett lager, högerklicka på lagret och välj ett av kommandona i Sorteras undermeny: Flytta längst bak, Flytta bakåt, Flytta längst fram, Flytta framåt. Vanliga tangentbordskommandon finns tillgängliga för alla fyra åtgärderna: Ctrl+Minus, Alt+Minus, Ctrl+Plus and Alt+Plus.

Ett annat sätt att ändra ordning på lager, som kan vara bekvämare för titlar med flera överlappande lager, är att använda Lagerlistan.

För att ta bort ett lager, markera kontrollramen eller markera det i Lagerlistan, tryck sedan på Delete. Alternativt kan du använda kontextkommandot Radera lager. Om lagret är ett textlager i textredigeringsläge, gäller Radera-kommandot (och Delete -tangenten) bara texten i lagret, inte själva lagret.

Redigeringsfönstret