Bakgrund inställningar

Till skillnad från förgrundslagren i en titel visas inte det speciella bakgrundslagret i Lagerlistan, det kan inte heller ändras i Redigeringsfönstret. Istället kontrolleras bakgrunden från Bakgrundsinställnings-panelen.

Avid Studio image001 Bakgrund inställningar

Med hjälp av Bakgrundsinställnings-panelen kan du skapa bakgrunden till en titel. Det lilla förhandsvisnings-området fungerar som Färgvalsknapp och även som släppzon för videor eller bilder från Biblioteket. Här har Bildformat-menyn öppnats genom att klicka på knappen ovanför.

Den förinställda bakgrunden för en titel är helt transparent. Om din titel ligger på ett övre spår i ditt projekts tidslinje kommer all video eller alla bilder på videospåren nedanför att synas bakom titelns förgrund.

Att skapa en heltäckande eller nyanserad bakgrund , klicka bakgrundens förhandsvisnings-område.  Detta öppnar en dialogruta för färgval samt en pipett som ger dig möjlighet att plocka en färg inom hela Titelredigerarens fönster.

Du kan välja att ha en nyanserad bakgrund genom att välja fliken för Övertoningar högst upp i färgpaletten.  Ytterligare nyanserade markörer kan väljas genom att klicka nedanför övertonings-panelen. Nyanserade markörer kan tas bort genom att man drar dem lodrätt ut från panelen.

För att använda video eller stillbild som bakgrund drar du ner objektet från Video-, Foto- eller Objektsektionen i Biblioteket och släpper den på området för förhandsvisning av bakgrunder, som även fungerar som en släppzon.

För att göra bakgrunden halvgenomskinlig, drag regeln på reglaget för opacitet till en punkt mellan helt transparent (längst ut till vänster) och helt opak. Dubbelklickar du reglaget återvänder den till full opacitet.

För att återställa bakgrunden till sitt förinställda läge (utan bakgrund) klickar du på papperskorgen.

Bakgrund inställningar