Skapa och redigera Titlar

En titel i Avid Studios titelredigerare är uppbyggd av fyra element:

Bakgrundslager: Som standard är bakgrunden helt genomskinlig. För pålagda titlar är det vad man vanligtvis vill ha. För speciella ändamål eller för titlar i helskärm kan du välja en färg, en bild, en övertoning eller video till din bakgrund. För ytterligare möjligheter kan du använda Bakgrundspanelen som också innehåller ett reglage för inställning av ogenomskinlighet.

Video- och bildlager: Resurserna bakom dessa lager stammar från Bibliotekets sektioner för Videor, Fotografier och Filmprojekt. Lagren stödjer samma funktioner som text- och formlagren förutom användning av Stilar.

Text- och formlager: Dessa är så kallade vektorbaserade lager. Det betyder att lagren inte lagras som bitmappade bilder, som video och fotofiler, utan som en slags “ritning” där innehållet återskapas ur raka och krökta linjesegment. Till dem kan du lägga till egenskaper som färg och effekter, t. ex oskärpa.  Precis som med video- och bildlager kan dessa vektorbaserade lager dras, storleksförändras, roteras och grupperas.Du kan även lägga till Rörelser. Men till skillnad från de andra lagrena kan de också anpassas med Stilar från Inställningsväljarens Stilsektion.

Rörelser: Rörelser är animeringar som kan läggas till vilket lager som helst i skapandet av en titel, med undantag av bakgrunden. Rörelser väljs och läggs till från Rörelses-fliken i Inställningsväljaren. När en Rörelse har lagts till ett lager, kan dess placering i tiden anpassas i Lagerlistans tidslinje.

Skapa text- och formlager

Avid Studio image001 Skapa och redigera TitlarFör att skapa ett text- eller formlager, klicka antingen på knappen Lägg till Text i tidslinjen i Lagerlistans namnlist eller dubbelklicka på en tom yta i Redigeringsfönstret. Ett nytt lager med förinställd text visas. Texten är automatiskt markerad och ersätts om du nu börjar skriva.

Avid Studio image002 Skapa och redigera TitlarFör att skapa ett formskikt, klicka på Lägg till form-knappen (till höger om Lägg till text) och välj sedan i snabbvalsmenyn. De tillgängliga valen omfattar cirkel, ruta, ellips, rektangel, horisontella eller vertikala “tablett”-former och triangel. Efter valet visas vald form i standardstorlek i ett nytt skikt i redigeringsfönstret.

Redigera lager

I listan nedan förklaras hur man redigerar bakgrund och lager i Titelredigeraren.

ð Stilinställningar

ð Redigeringsfönstret

ð Text and text-inställningar

Skapa och redigera Titlar