Arbeta med Lagerlistan

Lagerlistan är en tidslinje med multispår, väldigt lik själva projektets tidslinje. Vissa funktioner, som de som har att göra med Rörelser, är däremot speciella för Titelredigeraren.

Arbeta med lager

Procedurerna som beskrivs här utförs alla i Lagerlistans övre område.

Markera lager

Att klicka på en rubrik i Lagerlistan ger samma effekt som att markera lagret i Redigeringsfönstret (och tvärt om). Lagrets namn markeras och lagrets kontrollram visas. Markering av flera lager samtidigt är också möjligt genom att använda Windows vanliga mus- och tangentbordskombinationer Shift-klick (markera hela gruppen), Ctrl-klick (markera utvalda) och Shift+Ctrl-klick (markerar från senast klickade). Se Arbeta med lagergrupper för mer information om hur du markerar flera objekt samtidigt.

Lagernamn och ge nytt namn

När du skapar ett nytt lager ger Titelredigeraren det ett förinställt namn baserat på resursnamnet eller filnamnet. Eftersom förinställda namn sällan beskriver lagerinnehållet, kan det vara till stor hjälp att ge lager egna namn.Särskilt om du arbetar med en titel med flera lager.Detta gör det enklare att snabbt veta vilket namn som hör ihop med ett visst lager.

Namnet på ett nytt textlager är detsamma som dess förinställda text, till exempel ”Din text här”. Om du inte ger ditt lager ett specifikt namn kommer det automatiskt att namnges efter den text du lägger in i det. När du väl namnger ett textlager behåller det dock detta namn oavsett texten du skriver in i lagret. Om du ger lagret ett tomt namn namnges det åter automatiskt efter textinnehållet.

För att döpa om det ursprungliga lagret klickar du på det dess namn. Ett redigeringsfält öppnas med det existerande namnet markerat. Skriv in nya namnet, tryck sedan på Enter eller klicka utanför redigeringsfältet för att avsluta namnbytet.

Ändra lagerordning

Såsom beskrivs i Arbeta med Lager i Redigeringsfönstret, kan man ändra placeringen av ett lager i lagerstapeln genom kommandon i undermenyn Lager eller genom tangentbordsgenvägar som Ctrl+Plus (Lager Ø Flytta längst fram).

Avid Studio image001 Arbeta med LagerlistanLagerlistan erbjuder ett mer direkt tillvägagångssätt: Drag lagerrubriken till önskad ny position i listan. Detta är särskilt praktiskt i situationer där överlappande lager gör det svårt att markera med musen. När du drar lagret visar en insättningspunkt var lagret hamnar i listan när du släpper det.

Genom att markera flera samtidigt (se ”Markera lager” ovan) kan du dra flera lager samtidigt till en ny position.

Gömma och låsa lager

Avid Studio image002 Arbeta med LagerlistanEn sammansatt titel kan snabbt bli rörig när du lägger till lager till kompositionen och Rörelser till lagren. Synlighets-knappen längst till höger om huvudlagret är smidig för att göra sådana situationer enklare.

Klicka på den ögonformade Synlighetsknappen för att tillfälligt ta bort ett lager ur Redigeringsfönstret. Lagerinformationen och inställningarna är sparade men du kan nu tillfälligt arbeta med andra lager utan att det gömda lagret döljer eller hindrar muskommandon. Klicka igen för att lagret skall återgå till att bli synligt.

Verktygsfältet

Kontrollerna och texten på denna rubriklist består av fem grupper. Från vänster till höger:

·     Avid Studio image003 Arbeta med LagerlistanMed knapparna Lägg till text och Lägg till form kan du skapa nya “vektorbaserade lager”, där du kan lägga till Stilar från Inställningsväljaren. Genom att klicka på Lägg till text skapas omedelbart ett nytt textlager med en förinställd Stil och text. Som genväg till Lägg till text kan du dubbelklicka på någon oanvänd yta i Redigeringsfönstret. Genom att klicka på Lägg till form öppnas en pop-up-meny där du kan välja önskad form som innehåll till det nya lagret.

·     Avid Studio image004 Arbeta med LagerlistanKnapparna för Marginaljustera, Gruppera och Sortera öppnar pop-up-menyer med kommandon som kan påverka flera lager. För en beskrivning av dessa kommandon se Arbeta med lagergrupper.

·     Med transportknapparna kan du förhandsgranska din titel utan att lämna Titelredigeraren. Knapparnas funktioner från vänster till höger: uppspelning av loop, gå tillbaka en bildruta, spela/pausa, gå fram en bildruta och hoppa till slutet.

Avid Studio image005 Arbeta med Lagerlistan

Knappen för uppspelning av loop startar en oändlig slinga som stoppas genom att klicka var som helst i Redigeringsfönstret eller genom att klicka uppspelning av loop. Som vanligt är mellanslagstangenten på ditt tangentbord en bekväm genväg för att stoppa och starta uppspelning.

·     Med knappen för Systemvolym och Mute kan du ställa in högtalarvolymen på ditt system. Det ändrar inte ljudnivån på några av klippen på din tidslinje.

·     Avid Studio image006 Arbeta med LagerlistanRäknarna visar titelns längd och den nuvarande positionen i Lagerlistans tidslinjes i timmar, minuter, sekunder och bildrutor. För titlar som kommer från ditt projekt istället för Biblioteket står indikatorns position i relation till starten av projektets tidslinje, inte till starten av klippet.

Redigera lager och Rörelser

När du skapar ett lager, får det samma varaktighet som visningslängden av den titel det är en del av. För att fördröja första visningen av ett lager i den löpande titeln eller för att förhindra att ett lager medan du fortsätter med andra, drar du i ändarna på lagret längs tidslinjen. Detta fungerar på samma sätt som när du redigerar ett klipp på projektets tidslinje.

Avid Studio image007 Arbeta med Lagerlistan

En titel är som en scen där lagren är skådespelare som framför sin stora roll och sedan försvinner. Genom finjustering av lagren i Lagerlistans tidslinje kan du exakt styra tiden för deras ankomst och försvinnande.

Upp till tre Rörelser – en av varje typ – kan finnas i varje lager. Dessa visas också på tidslinjen och även deras varaktighet kan justeras här. Ingångs- och utgångsrörelser är förankrade i början respektive slutet av lagrets varaktighet men slutet av Ingångsrörelsen och starten av Utgångsrörelsen kan fritt redigeras med musen. Om lagret har en Betoningsrörelse tar den upp återstående tid (upp till slutet av titelns längd).

Avid Studio image008 Arbeta med Lagerlistan

Tre lager med Rörelser. Det översta lagret har bara en Betoningsrörelse (hel linje) och visas därför hela tiden. Det understa lagret har Ingångs- och Utgångsrörelser och en statisk intervall däremellan. Mittenlagret har rörelser av alla tre slag. Ingångsrörelsen justeras här (lägg märke till den horisontella pilformade pekaren). Allt eftersom Betoningsrörelsens längd ändras, justeras automatiskt dess längd till att fylla ut oanvänd tid.

För att ersätta en av Rörelserna som används i ett lager, lägg till Rörelsen som vanligt: en existerande av samma typ kommer att skrivas över.

För att radera en rörelse utan att ersätta den, markera lagret och klicka på det lilla x:et i mitten av Rörelsens graf på tidslinjen.

Arbeta med Lagerlistan