Arbeta med lagergrupper

Med Titelredigerarens Lagerlista kan du gruppera lager antingen tillfälligt eller permanent.

För att skapa en tillfällig grupp använder du standardsätten antingen i Redigeringsfönstret eller på Lagerlistan. Du kan sedan göra ändringar, till exempel samtidigt lägga till en Stil till alla lager i en grupp. Gruppen är hel tills du klickar på ett annat lager eller en tom yta i Redigeringsfönstret.Då återgår lagren till sitt vanliga icke-grupperade tillstånd. I en tillfällig grupp syns kontrollramen för varje lager i gruppen samtidigt.

För att skapa en permanent grupp, skapar du först en temporär grupp, sedan klickar du på grupp-knappen på Lagerlistans verktygsfält (eller Grupp-kommandot från undermenyn i Gruppera). När gruppen väl skapats hänger gruppen ihop tills du delar upp den igen, antingen med avgruppera-knappen eller ett menykommando, eller genom att dra lagren i gruppen ut ur gruppen i Lagerlistan. Samma meny har ytterligare ett kommando, återgruppera, som automatiskt återskapar den senaste gruppen som delats upp.

När en permanent grupp markeras får alla gruppmedlemmar en gemensam kontrollram. Kontrollramarna för de enskilda medlemmarna syns alltså inte.

Permanenta grupper har sina egna rubriknamn och sin egen tidslinje i Lagerlistan. Grupprubriken kan fällas ut eller fällas in för att visa eller gömma medlemslagrens rubriker. När en grupp är öppen är medlemslagrenas rubriker indragna i listan i förhållande till gruppens rubrik.

Avid Studio image001 Arbeta med lagergrupper

Ett vanligt lager och en grupp med tre medlemmar i Lagerlistan. Tidslinjens grafik visar att Rörelser har lagts till själva gruppen och till en av dess medlemmar. Muspekaren är placerad för att fälla ihop gruppen, vilket döljer namnen på medlemslagren.

Tillfälliga grupper och permanenta grupper reagerar olika på många kommandon, såsom anges nedan.

Observera: Även när ett lager tillhör en permanent grupp kan det fortfarande markeras individuellt.Detta görs antingen i Redigeringsfönstret (såvida inte gruppen själv just nu är markerad) eller i Lagerlisten. Ett medlemslager kan till och med tillfälligt grupperas med andra lager inuti eller utanför det permanenta gruppen.

Samtidig markering av flera lager

Det första steget för att skapa en grupp är att välja ut de objekt den skall bestå av. I Redigeringsfönstret kan detta göras på två sätt:

·     Genom att klicka och dra med musen för att göra en markeringsrektangel som innefattar alla objekt du vill gruppera eller

·     Genom att klicka på det första objektet som du vill gruppera och sedan Ctrl-klicka på var och en av de andra.

Ett annat sätt att göra samtidig markering är med Lagerlistan, vilket beskrivs i Arbeta med Lagerlistan.

Arbeta med grupp i Redigeringsfönstret:

Både tillfälliga och permanenta grupper kan flyttas om, storleksändras och roteras.

För att flytta en grupp, drag den till den nya positionen som om det var ett enda lager.

För att rotera en permanent grupp, drag i rotationshandtaget på den gemensamma kontrollramen. Alla medlemmarna i gruppen roterar runt sitt gemensamma centrum, liksom planeter runt solen.

För att rotera en tillfällig grupp, drag i en av medlemmarnas rotationshandtag. Alla medlemmar roterar kring sitt eget centrum som planeter som roterar kring sin egen axel.

För att storleksändra en permanent grupp, drag i en kontrollpunkt i den gemensamma ramen. Storleken på hela gruppen ändras, som om du drog i en elastisk yta med alla lagren målade på den.

För att storleksändra en tillfällig grupp, drag i en kontrollpunkt i någon av medlemmarnas kontrollram. Varje lager påverkas individuellt och förstoras eller förminskas i förhållande till sitt eget centrum.

När man storleksändrar en grupp, liksom individuella lager, behåller man proportionerna på lagret om man drar i en kontrollpunkt i ett hörn.Drar du däremot i en kontrollpunkt på sida ändras proportionerna.

Lägga till egenskaper till en grupp

När du markerar tillfällig grupp och gör en inställning av en egenskap, så påverkas alla medlemmar vilkas egenskapen gäller för:

·     Om du lägger till en Stil, kommer det att påverka alla text- eller formmedlemmar.

·     Om du lägger till en Rörelse (genom att högerklicka på en Rörelseikon och välja Lägg till markerade lager) blir resultatet detsamma som om du hade lagt till det till varje medlem individuellt.

·     Om du markerar ett typsnitt, eller ändrar någon annat textstilsattribut, kommer alla textmedlemmar i den tillfälliga gruppen att uppdateras.

Förutom i det första fallet har permanenta grupper sina egna regler för dessa åtgärder:

·     Om du lägger till en Stil, fungerar det på samma sätt som med en tillfällig grupp: all text och alla formlager i gruppen påverkas.

·     Om du lägger till en Rörelse till en permanent grupp, kommer gruppen att behandlas som ett enda grafiskt objekt, utan hänsyn till bokstäver, ord eller textrader som medlemslagrena kan innehålla. Men, medlemslagrenas individuella Rörelser fortsätter att köras tillsammans gruppens rörelse.

·     Textstilar kan inte läggas till en permanent grupp.

Justera lager i tillfälliga grupper

Den sista typen av gruppåtgärder gäller enbart tillfälliga grupper och den finns under knappen för gruppjustering på Lagerlistans verktygsfält. Kommandona, av vilka det finns tre för horisontell och tre för vertikal justering, påverkar alla medlemmar av gruppen. Förutom den som markerats först, som bestämmer positionen för de andra.

Arbeta med lagergrupper