Lagerlistan

Lagerlistan, som upptar största delen av nederkanten av Titelredigerarens fönster, har två spalter: en med lagerrubriker och en med tidslinjespår. Varje rad innehåller namn på lagret, en Synlighetsknapp och en låsningsknapp. Till höger om huvudrubriken fungerar tidslinjespåret som en grafisk redigerare för att styra varaktigheten hos lagret inom hela titelns varaktighet, samt varaktigheten hos eventuella Rörelser som lagts till lagret.

Avid Studio image001 Lagerlistan

Den vänstra delen av Lagerlistan innehåller Lagerrubrikerna. Till höger visas en animerad tidslinje där tiden för varje lager visas. Tidslinjen visar även Rörelser som lagts till lager. Du kan även göra ändringar för lagrens tid i Tidslinjen. (Enbart den vänstra delen av tidslinjen visas här.)

Om titeln du redigerar öppnades från Filmredigeraren eller Diskredigeraren, representerar Lagerlistans tidslinje klippets aktuella längd. För att ändra det, återvänd till projektets tidslinje och trimma titeln där.

Om titeln öppnades från Biblioteket, och inte är bundet till ett klipp i projektet, kan dess längd redigeras i Titelredigeraren. Ställ in den önskade längden genom att fylla i ett värde direkt i varaktighetsräknaren till höger om tidslinjens verktygsfält. Alla lager kommer att justeras i enlighet med den nya varaktigheten.

Dessutom har Lagerlistan, förutom lagerrubrikerna och tidslinjen, ett verktygsfält med flera viktiga grupper av kontroller (se ”Lagerlistans verktygsfält“ nedan).

ð Arbeta med lagergrupper

Lagerlistan