Förinställning Stilar

Titelredigerarens inställningsväljare har en Stil-flik som innehåller visuella stileffekter. Dessa kan användas med text- och formlager i din titel.

Förhandsvisa Stilar

För att lägga till en viss stil till ett visst lager väljer du först lagret och gör sedan något av följande: Öppna Inställningsväljarens Stil-flik och sväva med musen över miniatyrbilderna. Medan du håller muspekaren där visar Redigeringsfönstret din titel så som den skulle se ut med den valda Stilen. På så sätt kan du genast bedöma dess effekt i sammanhanget.

Att använda en Stil

För att applicera en förinställd stil till ett textlager eller ett lager med vektorbaserad grafik markerar du först lagret med musen i Redigeringsfönstret eller i Lagerlistan. Du kan också påverka mer än ett sådant lager genom att markera flera lager samtidigt eller en lagergrupp.

Avid Studio image001 Förinställning Stilar

För att börja använda Stilar, välj en inställningskategori: Standard, Skugga, Slipad eller Med kontur. Håll muspekaren över miniatyrbilderna för att förhandsgranska inställningarna; klicka på miniatyrbilden för att använda den på det aktuella lagret.

När du har valt ett eller flera lager du använda en av dessa metoder för att använda en Stil:

·     Klicka på miniatyrbilden i Inställningsväljaren.

·     Drag miniatyrbilden från Inställningsväljaren och släpp den på lagret i Redigeringsfönstret.

Drag miniatyrbilden från Inställningsväljaren och släpp den på ett lager eller en lagergrupp i Redigeringsfönstrets rubriklist.

Klona en stil

Istället för att använda en förinställning som den är, kan du också klona en Stil som en del av en stileffekt. När det gäller textlager innefattar denna stileffekt information om typsnitt liksom egenskaperna hos själva stilen. Använd Kopiera stileffekt i kontextmenyn i ursprungslagret i Redigeringsfönstret och Klistra in attribut i valt lager för att göra detta.

Förinställning Stilar