Förinställning Rörelser

Inställningsväljarens Rörelse-flik innehåller animeringarna som ger Titelredigeraren mycket av dess förmåga. Dessa Rörelser hör ihop och arbetar med lager i din titel. Rörelserna delas upp i tre klasser baserade på hur mycket av lagrets uppspelningstid de påverkar: Ingång, Betoning och Utgång.

·     En Ingångsrörelse kontrollerar lagrets början – det vill säga första gången det visas i den löpande titeln.

·     En Betoningsrörelse håller åskådarens fokus på innehållet i ett lager genom att ge det något som fångar uppmärksamheten under dess visningstid på skärmen.

·     En Utgångsrörelse tar bort lagret från scenen igen och avslutar dess varaktighet.

Varje lager kan innehålla högst en Rörelse av varje typ. Alla Rörelser är dock valbara och det är alltså fullt möjligt att ha en titel utan några Rörelser alls.

Rörelsesamlingen

I var och en av det tre typerna av Rörelser kan de flesta animeringarna grupperas till flera standardklasser baserade på hur de agerar:

Bokstavsbaserade Rörelser arbetar med enskilda bokstäver i ett textobjekt (andra typer av lager behandlas som om de bestod av en ”bokstav”). Exempel: I ingångs-rörelsen “Rotera bokstäver” visas bokstäverna i lagret först från sidan, och roterar sedan på plats en och en tills alla är i normalläge.

Ordbaserade Rörelser arbetar på liknande sätt men med ord som animeringens minsta enhet. I ingångs-rörelsen ”Ord från underkant” flyter orden i lagret upp i läge, ett och ett från rutans underkant

Linjebaserade Rörelser är avsedda för lager med flera rader text, som behandlas i turordning. I ingångs-rörelsen ”Linjer bakifrån” kommer varje textrad fram på skärmen längs ett spår som ger illusionen av att texten kommer bakifrån åskådaren.

Sidbaserade Rörelser påverkar hela lagret samtidigt. Ett exempel är ingångs-rörelsen ”Tunna rullar” som rullar lagret i rätt läge från ovan, som om det var målat på sidan av en rullande tunna.

Att matcha ingångs- och utgångs-rörelser

De flesta ingångs-rörelser har en motsvarande utgångs-rörelse som man kan kombinera om man vill ha en konsekvent visuell effekt. Till exempel kan ett lager som börjar med Rörelsen ”Ord från oändligheten” passas ihop med ”Ord mot oändligheten”. Men detta är bara en av flera möjligheter och alltså inget krav.Du har möjligheten att blanda och para ihop Rörelser av de tre typerna på vilket sätt du vill.

Avid Studio image001 Förinställning Rörelser

Inställningsväljaren erbjuder Ingångs, Betonings och Utgångsrörelser. Varje lager i en titel kan använda en Rörelse av varje typ.

Förhandsvisa Rörelser

För att lägga till en viss Rörelse till ett visst lager väljer du först lagret och gör sedan något av följande: Öppna Inställningsväljarens Rörelse-flik och sväva med musen över den miniatyrbild som intresserar dig. Medan du håller musmarkören där börjar en ändlös slinga spela upp en förhandsvisning av titelns rörelse i Redigeringsfönstret, så att du omedelbart kan se effekten.

Lägga till Rörelser

För att lägga till en viss Rörelse till ett visst lager väljer du först lagret och gör sedan en av följande saker:

·     Klicka på miniatyrbilden för Rörelser i Inställningsväljaren.

·     Dra Rörelsens miniatyrbild från Inställningsväljaren till ett tillgängligt lager (ett som inte är dolt av de andra) i Redigeringsfönstret.

·     Drag Rörelsens miniatyrbild från Inställningsväljaren och släpp den på ett lager eller en lagergrupp i Lagerlistans rubriklist.

Genom att använda något av dessa metoder läggs Rörelsen till lagret. Den nya rörelsen ersätter eventuell existerande Rörelse av samma typ i det lagret. Se “Lagerlistan” för detaljer om hur du arbetar med Rörelser i Lagerlistan.

Förinställning Rörelser