Titelredigeraren

Avid Studio corner top left Titelredigeraren Avid Studio border Titelredigeraren Avid Studio corner top right Titelredigeraren
Avid Studio border Titelredigeraren
Avid Studio spacer Titelredigeraren
Avid Studio spacer Titelredigeraren Avid Studio blue button Titelredigeraren Avid Studio spacer Titelredigeraren

För att få veta mer om

Avancerad redigering (övergångar, rubriker, montage, DVD-menyer)

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Titelredigeraren
Avid Studio spacer Titelredigeraren
Avid Studio border Titelredigeraren
Avid Studio corner bottom left Titelredigeraren Avid Studio border Titelredigeraren Avid Studio corner bottom right Titelredigeraren
Avid Studio corner top left Titelredigeraren Avid Studio border Titelredigeraren Avid Studio corner top right Titelredigeraren
Avid Studio border Titelredigeraren
Avid Studio spacer Titelredigeraren
Avid Studio spacer Titelredigeraren Avid Studio blue button Titelredigeraren Avid Studio spacer Titelredigeraren

För att få veta mer om

Redigering – SmartMovieverktyget

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Titelredigeraren
Avid Studio spacer Titelredigeraren
Avid Studio border Titelredigeraren
Avid Studio corner bottom left Titelredigeraren Avid Studio border Titelredigeraren Avid Studio corner bottom right Titelredigeraren

Avid Studios titelredigerare är ett kraftfullt verktyg för att skapa och redigera animerade titlar och grafik. Den har en mängd effekter och verktyg för både text och bild med otaliga möjligheter för de visuella effekterna i din film.

Avid Studio image001 Titelredigeraren

Titelredigerarens olika områden: Œ Inställningsväljaren;  Biblioteket; Ž Redigeringsfönstret;  Konfigureringspanelen;  Verktygsfältet; och Lagerlistan.

Dessa är huvudområdena i Titelredigerarens fönster. De är numrerade enligt illustrationen ovan:

1.      Inställningsväljaren har flikar för Stil- och Rörelse-inställningar som organiserats enligt typ inom varje flik: En Stil är en visuell utformning av en text- eller ett formlager i din titel; en Rörelse är en animering som kan läggas till vilket lager som helst men som oftast används till text.

Håll musen över vilken förinställning du vill för att se hur den kommer att påverka din titel. Ett enkelt klick lägger till förinställningen till det aktuella lagret. Därefter kan Stilar anpassas manuellt genom Inställningar.

2.      Biblioteket innehåller material som du kan skapa titlar med. Fliken längst upp ger dig tillgång till alla tillgängliga media och innehåll. Denna kompakta version av Biblioteket fungerar precis likadant som det kompletta Biblioteket.

3.      Redigeringsfönstret är den viktigaste arbetsytan för authoring och redigering av titlar. Den har en förhandsvisning, som kan scrubbas, av din titel och direkta redigeringsmöjligheter.

4.      Inställningspanelen har en separat hopfällbar underpanel för varje kategori av inställningar. Det finns tre: Textinställningar styr stilen och storleken av textobjekt; Stilinställningarna konfigureringen av ytor, kanter och skuggor; och Bakgrundsinställningarna tar hand om titelns bakgrundslager.

5.      Verktygsfältet har fyra verktygsgrupper. Från vänster till höger: verktygen Lägg till text och Lägg till form, en uppsättning knappar för att manipulera lagren; en hel uppsättning kontroller inklusive en loop-knapp och ett par mätverktyg som visar titelns längd och det aktuella uppspelningsläget.

6.      Lagerlistan: Varje grafik- eller textelement består av ett lager i titeln, vilken är en stapel av sådana lager. De ogenomskinliga delarna i lagren döljer lagren inunder.Det understa lagret kan enbart dölja bakgrunden.

Förutom att lista varje lager med ett namn innehåller Lagerlistan en animerad tidslinje som visar hur länge varje lager är aktivt och Rörelserna som har lagts till det. Dessa egenskaper kan ställas in genom att man drar i dem.

En bild uppbyggd av olika lager kallas “komposit”. Informationen i varje lager är uppbyggd separat och sätts samman när bilden är klar, vilket gör det möjligt att återgå till lagren och lägga till nya lager och korrigera, ändra ordningsföljden, ta bort eller ersätta existerande lager.

Avid Studio image002 Titelredigeraren

Att bygga upp en bild med lager börjar med en tom ram (uppe till vänster). Det rutiga mönstret visar transparens. Även om bakgrunder kan ha transparenta eller halvtransparenta områden lägger vi här till en opak bakgrund (0) för tydlighetens skull, följd av ytterligare lager med visst opakt innehåll (1, 2, 3). I den slutliga sammanställningen (nere till höger) döljs de underliggande lagren av de översta lagren.

ð Fil-menyn

ð Biblioteket

ð  Inställningsväljaren

ð Skapa och redigera Titlar

ð Lagerlistan

Titelredigeraren