Montagesektionen i Biblioteket

Montagemallarna sparas i sin egna del av katalogen. Klicka nedpilen på vilken flik i Biblioteket som helst och välj “Montage”, i listan över “Kreativea element” för att hitta den.

Play-knapparna på Montage-ikonerna laddar in mallen i Spelaren så att du kan förhandsgranska den med de vanliga transportkontrollerna (Play, Pause osv).

Avid Studio image001 Montagesektionen i Biblioteket

Klicka Play-knappen på ikonen för att förhandsgranska mallen.

För att använda en mall i ditt projekt drar du ikonen från Kompakta Biblioteket till projektets tidslinje i Filmredigeraren eller Diskredigeraren.

Montagesektionen i Biblioteket