Montageredigeraren

Med Montageredigeraren kan du redigera ett montageklipp genom att specificera dina egna underklipp och andra anpassningar. När ett montageklipp väl placerats på projektets tidslinje kan man få fram redigeraren genom att dubbelklicka på klippet eller genom att välja Redigera Montage i klickets kontextmeny.

Använda Montageredigeraren

Varje montagemall har sin egen uppsättning av platser för video- och fotoinnehåll, vilket representeras av släppzoner i Montageredigeraren. De flesta mallar har minst en av dessa; sex är max. Vissa innehåller även textövergångar och andra inställningar som krävs för att redigera specialegenskaper.

Montageredigeraren består av fem delar. Till vänster finns den kompakta versionen av Biblioteket där du har dina videor och foton. Till höger en anpassningspanel med textrutor eller andra kontroller som mallens parametrar behöver. Spelaren visar resultaten av dina förändringar. Nedanför Förhandsvisningen finner du släppzonerna för dina videor och bilder.

Trimning inuti montageklipp

När en Montagemall börjar eller slutar med en mängd helskärmsvideo som kan ställas in av användaren, vilket ofta är fallet, tillhandahåller Montageredigerarens tidslinje handtag för att justera tiderna för lead-in och lead-out – helskärmsavsnittens varaktighet. Klicka på ett handtag och dra åt vänster eller höger för att justera varje tidslängd separat. Tidslängden för mittdelen av klippet – den animerade delen – minskar eller ökar i motsvarande grad. Om du vill balansera ingång och utgång utan att påverka tiden för mittdelen klickar du mellan handtagen och drar sedan.

Avid Studio image001 Montageredigeraren

Del av Montageredigerarens fönster, med tidslinjen (längst ner) och släppzoner för video och bilder (i mitten). Nederdelen av Biblioteket ligger till vänster och spelarens nederdel ligger i övre mitten. För att trimma ingång- och utgångsdelarna av klippet, klicka och dra i handtagen eller de streckade delarna av linjen. Klicka mellan handtagen (den solida delen av linjen) för att dra båda samtidigt, och därigenom flytta mitten utan att ändra dess varaktighet.

För en detaljerad förklaring av mallstrukturen, se En malls anatomi.

Arbeta med släppzoner

Rensa släppzoner: För att radera ett underklipp från dess släppzon, högerklicka på zonen och välj Radera media från kontextmenyn.

Ta bort underklippsljud: Vissa släppzoner är markerade med en ljudsymbol , vilket visar att ljuddelen av alla videor i zonen kommer att ingå i Montageklippets ljud. Om du inte vill använda ljudet, klicka på ljudsymbolen för att ta bort ljudet från underklippet.

Avid Studio image002 MontageredigerarenAtt välja början av ditt underklipp: I en släppzon kan videomaterial redigeras så att det börjar från en utjämning i underklippet. Klicka och dra i starten på klippmarkören som är placerad under släppzonen, för att ändra startbilden. Tangentbordets vänster- och högerpiltangenter är användbara när du vill göra finjusteringar.

Om släppzonen du arbetar på är aktiv vid tidsindexet kommer förhandsgranskningen återge ändringar på startbilden. När du finjusterar startrutan på underklippet är det en bra idé att ställa in indikatorn till den plats där Spelarens förhandsgranskning är till bäst hjälp.

Att använda starten på klippmarkören ändrar varken underklippets position inom mallen eller dess längd. Istället väljer du bara vilken del av underklippet som används. Om du startar underklippet så sent att videon spelar klart medan zonen fortfarande är aktiv, kommer underklippets sista bild att frysas för att fylla den återstående tiden.

Lägga till effekter inom släppzoner: Det är inte möjligt att lägga till video- eller ljudeffekter direkt till ett Montage-underklipp. Förbered istället videosekvensen med alla önskade effekter som om det vore ett separat filmprojekt och dra sedan projektet till släppzonen. Tänk dock på att om du placerar omständliga filmprojekt i Montages släppzoner kan det göra att projektet som använder dem ökar sin prestations- och minnesbelastning markant.

Montageredigeraren