Montageklipp på projektets tidslinje

Montageklipp beter sig precis som vanliga videoklipp vad gäller arbete på tidslinjen, med övergångar, trimning eller placering.

En Montagemall som släpps på tidslinjen läggs till med en av tre metoder: infoga, skriv över eller ersätt. När knappen redigeringsläge på verktygsraden är satt till smart, kommer metoden ersätt att väljas automatiskt. Klippets standardlängd varierar mellan olika mallar.

Sätt in en Montagemall före eller efter ett existerande klipp: Se först till att magnet-knappen på tidslinjens verktygsrad är på. Detta säkerställer att när du släpper ett klipp mycket nära början eller slutet av ett befintligt klipp, kommer det nya klippet att placeras så att klippen ligger exakt intill varandra. Sätt därefter knappen redigeringsläge till läget infoga. På så vis kommer befintligt material att flyttas till höger för att skapa utrymme när du släpper klippet, istället för att någon del av klippet skrivs över.

Ett Montageklipp måste alltså inte släppas precis i brytningen mellan två klipp. Det kan infogas i din produktion vid vilken bildruta du vill.

Ersätt en existerande Montagemall: För att ersätta en existerande Montagemall på projektets tidslinje, håll nere Shift-tangenten på tangentbordet och släpp sedan den nya mallen ovanpå den gamla. Det nya klippet tar inte bara över det gamla klippets placering utan också dess eventuella anpassningarna. De blå placeringslinjerna visar gränserna på klippet som kommer att ersättas; oavsett dess normala längd kommer det nya klippet att ”ärva” dess gränser.

Skriva över klipp med en Montagemall: Om du vill släppa en Montagemall på ett tidslinjespår och helt enkelt låta den skriva över övriga klipp på spåret utan att göra några förändringar av tidslinjen i övrigt, kan du göra det genom att ställa in knappen redigeringsläge till ersätt. Montageklippets längd kommer att avgöra hur mycket av spåret som skrivs över.

Att trimma Montageklipp

Även om trimning på tidslinjen görs på samma sätt för Montageklipp som för videoklipp så beror resultatet av trimningen på mallen som behandlas.

I en helanimerat mall, t.ex en snyggt rullande titel, rullar animeringen alltid till slutet. Animeringens hastighet beror därför på klippets längd. Förkortning av klippet medför att animeringen rullar snabbare, men trunkerar inte sekvensen.

Klipp som innehåller video kan däremot trimmas på det vanliga sättet. Många teman innehåller ett video-underklipp med flexibel längd. När ett av dessa finns kan klippet dras ut så långt som underklippet tillåter – hur långt som helst, om underklippet är en stillbild.

Övergångar och effekter

Övergångar kan användas i slutet och början på Montageklipp på samma sätt som andra klipptyper.

Video- och ljudeffekter kan även läggas till på Montageklipp som vanligt och användas på allt innehåll som klippet omfattar. Några effekter, såsom Hastighet, är inte tillgängliga för användning med Montageklipp.

För att lägga till en effekt på ett Montageklipp, högerklicka på montageklippet på tidslinjen och välj Öppna Effektredigeraren från kontextmenyn. Du kan även dra en effekt från Biblioteket och släppa den på klippet. Effekterna finns i Bibliotekets sektion för Kreativa element.

För att redigera, kopiera eller radera en effekt på ett Montageklipp, högerklicka på den magentafärgade linjen längs klippets överkant, och välj lämplig åtgärd i kontextundermenyn Effekt.

Montageklipp på projektets tidslinje