En malls anatomi

Som exempel på hur mallar fungerar, låt oss undersöka den medföljande mallen ”50-talsmodern”, vilken innehåller fem mallar.

Alla mallar i detta specifika tema använder samma bakgrundsdesign – ett abstrakt, rullande mönster. Det är synligt hela tiden förutom under delarna med helskärmsvideo. Färgerna på mönstret bestäms genom inställningar i temaredigeraren för var och en av dessa mallar i Montageredigeraren.

Nu ska vi titta på var och en av dessa mallar var för sig för att se hur de konstrueras från klippen och objekten som du lägger på i Montageredigeraren.

Avid Studio image001 En malls anatomiInledning: En inledningsmall börjar vanligen med någon slags animering, inklusive titlar, och slutar med helskärmsvideo. Vårt “50-talsmodern”-exempel följer det mönstret.

Den rullande bakgrundsanimeringen rullar genom merparten av denna sekvens. Inom animeringen visas två anpassningsbara övergångar. De representeras i diagrammet nedan av linjer på namnlisten för ”Animering”. Båda övergångarna flyter in och ut ur bilden (mörk linjefärg) med en och halv sekunds paus för stationär visning (ljus linjefärg) däremellan.

Avid Studio image002 En malls anatomi

Schematisk presentation av Inledningsmallen i temat ”50-talsmodern” vid dess normallängd på cirka 14 sekunder.

Precis när den andra övergången lämnar bilden kommer en animerad panel med det rullande videounderklippet. Videon zoomar till helbild vid 11:18 i klippet och förblir så fram till slutet (den vita delen av ”videostrecket” i diagrammet).

Fabriksinställningen är att längden på temaklippet är 14:00.  Det inbäddade videoklippet startar vid 7:03 och löper till slutet, vilket ger det en längd på 6:27.  Om ditt videounderklipp är tillräckligt långt kan du förlänga hela klippet genom att dra ut helskärmsvideon. Denna funktion visas i diagrammet ovan med pilen på slutet av ”videostrecket”.

Avid Studio image003 En malls anatomiFöljdmall A: Följdmallar kopplar samman två videosekvenser i helskärmsläge genom någon slags animering. Detta första följdmallsexempel börjar med två sekunder helskärmsvideo, och zoomar sedan ut för att visa en formation av flera olika videopaneler samtidigt. Inzoomning i sista underklippet leder till en utdragbar sektion helskärmsvideo.

Avid Studio image004 En malls anatomi

Följdmall A sammanfogar flera videokällor.

Avid Studio image005 En malls anatomiFöljdmall B: Denna följdmall lyckas med det grundläggande syftet att få två videoklipp att övergå i varandra enklare än det föregående. Det första underklippet startar i helskärmsläge, och zoomar sedan ut medan det roterar bort från tittaren. När den motsatta sedan av dess roterande panel kommer i bild så har det andra underlippet ersatt det första. Panelen zoomar in för att fylla skärmen mot slutet av klippet.

Avid Studio image006 En malls anatomi

Följdmall B skapar en enklare övergång.

Åter igen, helskärmsdelen av det andra underklippet kan sträckas ut genom att dra ut mallens klipp på Tidslinjen.

Avid Studio image007 En malls anatomiFöljdmall C: Denna liknar Följdmall B, förutom att den flygande videopanelen här tar en extra sväng i mitten och därmed lämnar plats för ytterligare ett underklipp i sekvensen.

Avid Studio image008 En malls anatomi

Följdmall C innehåller ett överbryggande videounderklipp.

Det sista underklippet är även här utdragbart.

Avid Studio image009 En malls anatomiSlutet: Syftet med slutmallen speglar inledningsmallen. I detta exempel är även uppbyggnaden speglad nästan exakt. Helskärmsbilden krymper till en flygande panel som ger plats för animerad text – exakt motsatt som inledningssekvensen ovan. Den enda skillnaden är att i detta fall är helskärmsvideodelen av klippet inte utdragbart.

Avid Studio image010 En malls anatomi

Avslutningsmallen är i grunden en spegelbild av Inledningsmallen.

En malls anatomi