Att använda Montagemallar

Montagemallarna lagras och ordnas efter teman i Montagesektionen i Biblioteket. För att använda en mall i ditt projekt drar du dess miniatyrbild från det Kompakta Biblioteket till projektets tidslinje i Filmredigeraren eller Diskredigeraren.

Avid Studio image001 Att använda Montagemallar

För att använda en mall, dra dess miniatyrbild till projektets tidslinje. Siffrorna på klippet indikerar att fem underklipp är tillgängliga för manuell anpassning.

Montageklipp kan, precis som vanlig video, redigeras och trimmas på tidslinjen. Du kan laborera med dem, med övergångar och effekter, justera ljud och så vidare. För att anpassa klippen med ditt eget innehåll behövs däremot ett särskilt redigeringsverktyg: Detta är Montageredigeraren. Den öppnas när du dubbelklickar på ett montageklipp på projektets tidslinje. Den kan även nås genom klippets kontextmeny: Redigera Montage.

I Montageredigeraren kan du anpassa ett montageklipp genom att justera dess inställningar eller ange video- och ljudklipp du vill att den ska använda.

Avid Studio image002 Att använda Montagemallar

Med Montageredigeraren kan du specificera temaegenskaper, såsom video eller bildklipp, egenskaper och texteffekter. Klippen läggs till genom att du drar dem från redigerarens Kompakta Bibliotek till släppzonerna nedanför Spelaren. Här är ett klipp från Biblioteket som är reda att släppas i den andra zonen. Klippet kommer att ersätta igloo-bilden som nu ockuperar zonen.

Mallar för bakgrunder

Avid Studio image003 Att använda MontagemallarVissa mallar har inbyggda grafiska bakgrunder och/eller en valbar bakgrundsfärg. Många av dem har också en kryssruta för Bakgrund i verktyget Temaredigeraren, som när den är ifylld gör bakgrunden transparent. Detta gör att mallen kan användas på ett övre tidslinjespår över en bakgrund av video- eller fotomaterial på spåren under.

ð En malls anatomi

Att använda Montagemallar