Montage

Avid Studio corner top left Montage Avid Studio border Montage Avid Studio corner top right Montage
Avid Studio border Montage
Avid Studio spacer Montage
Avid Studio spacer Montage Avid Studio blue button Montage Avid Studio spacer Montage

För att få veta mer om

Grundläggadne redigering (video, bilder, ljud)

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Montage
Avid Studio spacer Montage
Avid Studio border Montage
Avid Studio corner bottom left Montage Avid Studio border Montage Avid Studio corner bottom right Montage
Avid Studio corner top left Montage Avid Studio border Montage Avid Studio corner top right Montage
Avid Studio border Montage
Avid Studio spacer Montage
Avid Studio spacer Montage Avid Studio blue button Montage Avid Studio spacer Montage

För att få veta mer om

Redigering – SmartMovieverktyget

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Montage
Avid Studio spacer Montage
Avid Studio border Montage
Avid Studio corner bottom left Montage Avid Studio border Montage Avid Studio corner bottom right Montage

Avid Studio image001 MontageAvid Studios Montage är en metod för att förbättra dina filer med färdiga bildspel, animeringar och multispårsredigeringseffekter. Här finns ett flertal professionellt designade sekvenser, så kallade mallar, tillgängliga för att förbättra dina produktioner omgående. Mallarna är grupperade i matchande teman, så att du jämte mallarnas sofistikerade teknik även på ett enkelt sätt kan behålla ett enhetligt utseende.

Men de förberedda mallarna är bara hälften av tjusningen med Montage. Den andra hälften är den manuella anpassningen. Montagemallar kan innehålla flera olika typer av anpassat material, inklusive video, textobjekt, bilder med mera.

Montage i Biblioteket

Mallarna är grupperade efter teman i Montagesektionen i Biblioteket. Varje tema består av en uppsättning mallar som kan läggas till ditt projekt som “Montageklipp”. Du kan skapa snygga, visuellt konsekventa sekvenser som integrerar professionellt skapade titlar och animeringar med dina egna foton och videor.

Montagetitlar jämfört med standardtitlar

Även om du kan skapa snygga “titlar” med hjälp av Montagemallarna blir dessa inte desamma som de du skapar i Titelredigeraren. Båda metoderna har sina fördelar.

Montagemallar är enklare att använda och de kan innehålla effekter som inte finns för vanliga titlar. Å andra sida ger Titelredigeraren dig större kontroll över titlarnas utseende och animeringen av de grafiska elementen.

Mallsamlingen

Varje mall i Bibliotekets montagesektion är formgiven för att möta de behov som kan uppstå under skapandet av en typisk presentation.  De tillgängliga mallarna inom varje tema är designade för att komplettera varandra när de används inom samma projekt.

Avid Studio image002 Montage

Mallar i Bibliotekets montagesektion. På grund av Bibliotekets aktuella inställningar visas vissa detaljer (t.ex. bildtexter) medan andra uteslutits (t.ex. bedömningar).

Till exempel erbjuder de flesta teman en öppningsmall och en matchande avslutningsmall. Många teman innehåller även en eller flera följdmallar för övergångar mellan en video eller ett bildklipp till ett annat.

Montage i ditt projekt

Det första steget då du ska använda en vald mall är att placera den på tidslinjen i ditt projekt. När den väl är där behandlas montagemallen som ett vanligt, självständigt videoklipp. För att anpassa klippet genom att fylla i mallens luckor, dubbelklickar du på Montage-klippet. Då öppnas Montageredigeraren.

Varje mall definierar en video eller grafisk sekvens med tomrum som kan fyllas i av dig. De möjliga anpassningarna kan se väldigt olika ut. De flesta mallar har exempelvis en eller flera tomrum för video- eller bildklipp. I många av dessa kan du lägga till text för titlar och vissa har även andra inställningar för andra specialegenskaper.

ð Att använda Montagemallar

ð Montageredigeraren

Montage