Medieredigering, översikt

Medieredigerarna kan öppnas för att komma åt verktygen på olika sätt, både från Biblioteket och projekttidslinjen.

Öppna från Biblioteket:

·     Dubbelklicka på ikonen eller texten om en video, foto eller ljudelement, eller

·     Välj Öppna i korrigeringar på elementets kontextmeny.

Öppna från Bibliotekets spelare:

·     Efter att ha tryckt på play på ett element i Biblioteket för att öppna biblioteksspelaren, tryck på kugghjulet längst ner till höger.

Öppna från projekttidslinjen:

·     Dubbelklicka på klippet i tidslinjen, eller

·     Välj Öppna effektredigeraren på klippets kontextmeny, eller

·     Använd kontextmenyn Effekt Ø Redigera på den färgade randen som visas längs överkanten på de klipp som har försetts med en eller flera effekter.

Stänga medieredigeringsfönstret:

·     Tryck på Avbryt-knappen, eller

·     Tryck på stäng (X)-knappen i övre högra hörnet. Om du har gjort ändringar så får du nu en chans att spara dem.

·     Klicka på OK-knappen.

Förhandsgranskning

Mittpanelen i varje medieredigerare är antingen en förhandsgranskning av media, som visar resultat av korrigeringar och effekter, eller en visuell visning av ljud.

Avid Studio image001 Medieredigering, översiktNär en video med integrerat soundtrack redigeras blir både Ljudredigeraren och Videoredigeraren tillgängliga via flikar i övre vänstra delen av fönstret.

Titelfält

Fil- och Redigeringsmenyer: Om du har öppnat medieredigeraren från Biblioteket kommer fil-menyn att ge möjligheten att spara en ny kopia eller genväg på det element du har uppe. Genvägar sparas i Biblioteket under sitt oringinalnamn plus ett sekvensnummer.  Redigeringsmenyn har standardkommandon som Ångra / Gör om, liksom Klipp ut, Kopiera, Klistra in.

Avid Studio image002 Medieredigering, översiktÅngra/Gör om: I övre vänstra hörnet av fönstret bredvid menyerna sitter knapparna ångra och gör om som gör att du kan gå framåt och bakåt i din redigeringshistoria.

Avid Studio image003 Medieredigering, översikt

Arbeta med Förbättra-gruppen korrigeringsverktyg i Videoredigeraren.

Navigatorn

Navigatorremsan längst ner i alla medieredigerarfönster gör att du kan ladda andra element från Biblioteket eller andra tidslinjeklipp.

Avid Studio image004 Medieredigering, översikt

När det öppnas från Biblioteket, kan navigatorremsan längst ner i medieredigeraren nå andra element som visas i biblioteksfönstret

Aktuellt klipp markeras med highligts. Du kan växla till att redigera ett annat objekt genom att klicka på ett annat element i Navigatorn, med höger-vänster-pilarna om det behövs.  När du gör det sparas alla ändringar automatiskt till det objekt du har laddat, som om du hade tryckt på OK-knappen.

Avid Studio image005 Medieredigering, översiktDu kan dölja Navigatorn genom att trycka på dess knapp längst ner i medieredigerarens fönster.

Visningsalternativ

Bredvid Navigator-knappen på det nedersta verktygsfältet sitter ett antal knappar som har med visningen att göra..

Avid Studio image006 Medieredigering, översiktSolo: Den här kanppen visas bara om medieredigeraren väljs från projekttidslinjen. När den är markerad visas det aktuella klippet i Navigator ensamt när det förhandsgranskas, utan att ta med klipp ovanför eller under det på tidslinjen. När knappen inte är markerad visas alla tidslinjespår i förhandsgranskningen.

Zoom: Scrollningslisten längst till höger om verktygsfältet gör att man kan skala förhandsgranskningen upp och ned.

Avid Studio image007 Medieredigering, översiktFörhandsgranska zoomalternativ: Anpassa justerar storleken på förhandsgranskningen så att höjd och bredd inte överstiger det tillgängliga utrymmet ens när alla verktyg är öppna.  Fyll utnyttjar hela arbetsytan, inklusive under inställningspanelen och linjalen. Faktisk storlek (1:1) visar bilden i originalstorlek.

Avid Studio image008 Medieredigering, översiktHelskärm: När detta läge är aktivt skalar denna knapp förhandsgranskningen så att det fyller datorns skärm och tar bort alla verktyg ur visningen. Tryck Esc-knappen eller klicka på stäng (X)-knappen uppe i högra hörnet för att stänga ned helskärmsläget.

Avid Studio image009 Medieredigering, översiktFöre och efter-visning: Denna knapp finns bara för foton. Se Före-och-efter för detaljer.

Förstoringszoom

När inget effekt- eller korrigeringsverktyg är aktivt är muspekaren ett förstoringsglas. Med denna pekare förstorar ett klick, Alt-klick förminskar, och dubbelklick växlar mellan Anpassa (se “Förhandsvisa zoomalternativ” ovan) och nuvarande storlek.

Flytta förhandsgranskningen i fönstret

Förhandsvisningsbilden kan dras med musen vart som helst inom arbetsytan. Detta är praktiskt när man vill granska bilden när den är inzoomad. Vågvisualiseringen i Ljudredigeringen kan däremot inte dras.

Info och bildtexter

Infoknappen i nedre vänstra hörnet av alla medieredigerare öppnar ett fönster med information om den aktuella filen.

Avid Studio image010 Medieredigering, översikt

Bildtextfältet, som enbart är synligt om du öppnar medieredigeraren från Biblioteket, gör att du kan ge nytt namn till det aktuella elementet.

Inställningspanelen

När du väljer en effekt eller verktyg som har justerbara inställningar dyker en panel upp i övre högra hörnet av fönstret.

Avid Studio image011 Medieredigering, översikt

Inställningspanelen gör att du kan justera inställningarna för en korrigering eller effekt.  Här visas inställningarna för Förbättra-gruppen av fotokorrigeringar.

Ange numeriska värden: Numeriska inställningsfält har en grå glidlist inom ett mörkare grått fält. Klicka en gång inom fältet för att sätta det i numeriskt infogningsläge, där du kan skriva in önskat värde för parametern. Du kan också dra glidlisten till vänster eller höger med hjälp av musen. Dubbelklicka för att återställa standardvärdet.

Jämföra parametrar: En markerad (orange) prick visar sig till höger om fältet när värdet i en inställning ändras från ursprungsvärdet.  Därefter växlar du mellan ursprungsvärdet och det värde du nyss angav genom att klicka på pricken.  Pricken till höger om effekten eller korrigeringsnamnet växlar mellan ursprungsvärdet och angivna värden av alla parametrar.

Länkade parametrar: Vissa parametrar är konfigurerade till att förändras i (låssteg) lock-step. Detta indikeras av en låssymbol. Klicka på symbolen för att växla till och från länken.

Medieredigering, översikt