Fotokorrigeringar

Korrigeringarna i Fotoredigeraren är Förbättra, Beskär, Räta ut och Röda ögon.

Förbättra foton

Detta område inkluderar verktyg som korrigerar färg och ljus.

Kontrast:

Denna kontroll ökar skillnaden mellan de ljusa och mörka partierna i bilden. Att dra upp kontrasten ger mer liv till ett gråaktigt foto, men samtidigt riskerar man att tappa detaljer i områden som är mycket mörka eller ljusa.

Temperatur

Kontrollen färgtemperatur ändrar tonerna så att en bild verkar varmare eller kallare. Inomhusbelysning som glödlampor eller levande ljus uppfattas som varm, medan dagsljus, i synnerhet skugga, uppfattas som kallt. Förändringarna påverkar främst de gula och blå tonerna i bilden, och har liten effekt på grönt och magenta.

Ljusstyrka

Denna kontroll fungerar som knappen med samma namn på en tv. Den påverkar ljusa och mörka partier i bilden lika mycket.  För en mer differentierad redigering av ljusstyrkan, använd funktionen Selektiv ljusstyrka istället.

Färgmättnad

Denna funktion påverkar färgintensiteten hos en bild. Ett ökat värde ger livligare färger, och grällare. Drar man ner värdet blir bilden mer och mer gråaktig, tills det bara är grå nyanser kvar.  För en mer differentierad redigering av färgmättnaden, använd funktionen Selektiv färgmättnad istället.

Vitbalans

Dålig vitbalans ser man när områden som ska vara vita har en annan färgton.  För att rätta till det kan du justera färgspektrumet med två verktyg.

Gråskaleväljaren: Aktivera väljaren och klicka i ett nominellt vitt eller grått område på bilden, där det inte borde finnas någon färg.

Färgcirkel: För kontrollpunkten från mitten av färgfältet tills den oönskade nyansen har avlägsnats från bilden.

Selektiv ljusstyrka

För att kunna redigera särskilda områden med ljusstyrka i en bild utan att påverka andra finns fyra separata kontroller för ljusstyrka:

Svärtor: Markören påverkar bara de mörkaste områdena i bilden. För bästa resultat, redigera både Svärta och Vithet sist.

Fyllnadsljus: Ökar du värdet med denna markör får du bättre detaljer i skuggiga (men inte svarta) områden i ett foto med full kontrast.

Mellannivå: Denna markör påverkar allt ljus på mellannivå.

Högdagrar: Markören påverkar de ljusaste områdena i bilden. Med den kan man dämpa överexponerade områden som uppstått av blixt, reflexer eller starkt solsken.

Vitor: Markören ändrar de delar av bilden som uppfattas som vita. Ändra Vithet och Svärta sist.

Selektiv färgmättnad

Där standardverktyget Färgmättnad ökar färgmättnaden lika mycket över hela spektrumet, gör Selektiv färgmättnad att man kan välja var färgen ska förstärkas eller dras ned, i primära och sekundära färger.  Om till exempel bildens blå nyanser upplevs som för starka kan det blå dämpas medan övriga färger behåller sin intensitet.

Avancerat

Denna panel med ytterliagre kontroller ger dig ett antal användbara funktioner.

Exponering: Här simuleras den effekt som skulle ha uppstått genom att öka eller minska bildens exponering (den totala mängden ljus som används när ett fotografi skapas).

Mjuk klippning: Med mjuk klippning försöker Studio återställa förlorade detaljer överst och nederst i luminansspekrumet och överst i mättnadsspektrumet genom att reducera extrema högdagrar, svarta ytor och färgmätnad.

Blanda med original: Detta reglage blandar originalbilden (i dess ursprungliga läge) med den förändrade bilden (0 till 100 %).

CCIR-gränser: Denna inställning begränsar bildens färgvärde till spektrumet för tv/video-signaler som tillåts av CCIR (Comité Consultatif International des Radiocommunication).

Visa info: Kryssa i denna ruta för att visa olika representationer av bildmaterialet i form av histogram.

Beskärning

Använd detta verktyg för att lyfta fram ett särskilt avsnitt av bilden eller för att avlägsna oönskade delar.

Avid Studio image001 Fotokorrigeringar

Beskära en bild.

Begränsningsruta (beskärningsruta): När du väljer beskärningsverktyget läggs en justerbar ruta över bilden. Dra i sidor och hörn av rutan för att beskära bilden, eller dra mitten av beskärningsrutan efter beskärning för att justera positionen.

Bildkvot: I rullgardinsmenyn på verktygsfältet finns Bildkvot som gör att proportionerna behålls när bilden ändrar storlek.  Standardmått (4:3) och vidvinkel (16:9) stöds.

Förhandsgranskning: Denna funktion visar den beskurna bilden utan material runtom. Tryck på Esc eller klicka på bilden för att återgå till redigeringsläget.

Rensa, Avbryt och Applicera: Rensa återställer begränsningsrutan till sina ursprungliga dimensioner, Avbryt avslutar utan att spara ändringar som gjorts, Applicera sparar den ändrade bilden utan att avsluta redigeraren.

Räta ut

Med denna korrigering kan du räta ut en bild som det finns vågräta eller lodräta element i som lutar.  Om du inte har beskurit bilden ändrar den storlek dynamiskt när du roterar för att hindra att hörnen blir synligt avskurna. Med en beskuren bild sker ingen storleksändring så länge det finns extramaterial att fylla hörnen med.

Avid Studio image002 Fotokorrigeringar

Klar att räta ut en bild (med hårkors).

Flera funktioner som rör Räta ut finns på verktygsfältet nedanför förhandsgranskningen.

Hjälplinjer: De två knapparna längst till vänster på verktygsfältet ställer in hjälplinjerna som finns på förhandsgranskningen som en guide vid upprätning. Väljer du den ena knappen så blir den andra oväljbar.  Knappen Hårkors (längst till vänster) lägger till ett par korsade linjer som kan dras med musen och användas som referenspunkt för exakt lodräta och vågräta linjer var som helst i bilden.  Knappen Rutnät skapar ett ej flyttbart rutnät över hela bilden.

Ställ in vinkel: För att ställa in vinkeln på rotation kan du antingen använda glidmarkören på verktygsfältet nedanför bilden eller klicka och hålla nere vänster musknapp och dra över bilden. Rotation på upp till 20 grader i endera riktningen stöds.

Rensa, Avbryt och Applicera: Rensa återställer bilden till dess ursprungliga utseende, Avbryt avslutar utan att spara ändringar som gjorts, Applicera sparar den ändrade bilden utan att avsluta redigeraren.

Röda ögon

Detta verktyg korrigerar röda ögon som uppstår när man tar bilder med blixt och personen tittar in i kameran.  Markera området runt det röda ögat med musen. Det är inte nödvändigt att vara extremt noggrann, men du an ändra området lite om du inte blir nöjd med resultatet.

Rensa, Avbryt och Applicera: Rensa återställer bilden till dess ursprungliga utseende, Avbryt avslutar utan att spara ändringar som gjorts, Applicera sparar den ändrade bilden utan att avsluta redigeraren.

Fotokorrigeringar