Korrigera foton

Avid Studio corner top left Korrigera foton Avid Studio border Korrigera foton Avid Studio corner top right Korrigera foton
Avid Studio border Korrigera foton
Avid Studio spacer Korrigera foton
Avid Studio spacer Korrigera foton Avid Studio blue button Korrigera foton Avid Studio spacer Korrigera foton

För att få veta mer om

Foto

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Korrigera foton
Avid Studio spacer Korrigera foton
Avid Studio border Korrigera foton
Avid Studio corner bottom left Korrigera foton Avid Studio border Korrigera foton Avid Studio corner bottom right Korrigera foton

För information om hur man öppnar Fotoredigeraren för att komma åt korrigeringsverktygen, samt allmänna funktioner hos medieredigerare, se Medieredigering, översikt.

ð Fotokorrigeringar

Korrigera foton