Videoverktyg

Dessa verktyg finns på tidslinjens verktygsfält nedanför Videoredigeraren. Till vänster sitter markör-kontroller som beskrivs nedan.

Skyttel: Skyttelhjulet ger mjuk kontroll i två riktningar och olika hastigheter när du tittar igenom videor eller ljud. Båda medietyper kan granskas i reducerad hastighet. Snabbkommandona J (omvänd), K (paus), L (framåt), och vart och ett av dem i kombination med Shift (för långsamt tempo) kan också användas för enkel kontroll från tangentbordet.

Transportkontroller: Den ovala pilikonen aktiverar loopad uppspelning. Återstående kontroller är (från höger till vänster): Hoppa bakåt, Ruta bakåt, Ruta framåt, Hoppa framåt.

Ljudmonitor: Högtalarikonen ställer in systemets uppspelningsvolym men påverkar inte inspelade ljuds nivåer.  Klicka en gång på högtalaren för att tysta ljudet, eller klicka på glidreglaget till höger om ikonen för att justera volymen i programmet. För att ställa in uppspelningsvolymen för själva klippet, använd kanalmixern.

Tidskodvisning: Vänster fält visar varaktigheten hos media som trimmad.  Höger fält visar aktuell spelposition.  För ett bibliotekselement är spelpositionen relativ till var mediet startar.  För ett tidslinjeklipp är spelpositionen inom ett projekt given.

Ställ in positionen numeriskt: Klicka i höger tidskodfält för positionen och ange en position i formatet tt:mm:ss.xxx. När du trycker på Enter, hoppar spellinjen till en angiven plats om den positionen finns på klippet.  Tryck på Esc för att ångra ändringen och lämna inmatningsläget.

Elementtrimning: På bibliotekselement väljer du start- och stoppunkt med de orange skjutmåtten vid ändarna av tidslinjalen. Det anger klippets slutpunkt när elementet används i ett projekt.

Linjal: Tidslinjalen visar en skala vars gradering beror på aktuell zoomfaktor.  Klicka var som helst på denna tidslinjal för att få uppspelningslinjen (se nedan) att hoppa till denna position.

Uppspelningslinje: Denna röda linje, vars handtag kallas scrubber, är synkroniserad med den bild som för närvarande visas (för video) och synkroniserad med den röda linje som visas i vågformsläget (för ljud). Du kan placera den var du vill genom att klicka och dra scrubbern, eller genom att dra i vågformen.

Scrollningslist och zoom: Genom att dra de dubbla linjerna i änden av scrollningslisten till höger och vänster ändrar du zoomen på visningen.  När listen blir mindre kan scrollningslisten flyttas fram och tillbaka som helhet, och då kan du zooma in på ett ljudklipps vågform eller scrubba med extra precision. Dubbelklicka på scrollningslisten för att återgå till klippets hela bredd. Du kan också zooma in och ut genom att dra åt vänster och höger på linjalområdet.

Markörer

Markörer är visuella referenspunkter som kan sättas på tidslinjalen för att markera var en ny scen börjar eller andra särskilda punkter.

Avid Studio image001 Videoverktyg

Markörpanelen

Placera och flytta markörer: Placera uppspelningslinjen på den plats där du vill ha markören. Klicka på växlingsmarkör-knappen till vänster på verktygsfältet, eller tryck på M. Endast en markör kan finnas på varje ruta. .

Flytta en markör: Ctrl-klicka och dra till vänster eller höger.

Radera markören: Klicka på markören för att flytta spellinjen till den positionen, tryck sen antingen M eller klicka på knappen växla markör.

Du kan också radera markörer med hjälp av listan på Markörpanelen, som öppnas när du dubbelklickar på en markör på linjalen, eller klicka på pil nedåt bredvid växla markör-knappen.

Markörpanelen visar markörerna som har ställts in inom aktuell media, i fallande ordning, med färgkod, namn och position.  De flesta tillgängliga kommandona kan användas på den valda markören. Undantaget är Radera alla markörer längst ned på panelen.

Om du klickar på en markör i listan blir den vald för redigering. Samtidigt hoppar uppspelningslinjen till markörpositionen.

Redigera namn: I fältet Namn kan du ange ett speciellt namn för den valda markören, om du vill.  Vänster- och högerpilarna bredvid namnet är en annan metod att flytta sig i markörlistan.

Position: Du kan ändra markörens placering direkt som tidskod.

Markörfärg: Bestäm färg på den valda markören (och markörer som skapas efter den) genom att klicka på färgknapparna.

Papperskorg: I papperskorgen på varje rad av markörlistan kan du radera markörer.

Videoverktyg