Videokorrigeringar

Korrigeringarna i Videoredigeraren är Förbättra, Stillbild och Stabilisera.

Förbättra

Förbättra-korrigeringarna för video är de samma som för foton och andra bilder. Se Förbättra foton för detaljer.

Stillbild

Stillbildsverktyget gör det möjligt att ta vilken bildruta som helst ur en video och spara det som ett foto. Dess kontroller fungerar likartat som Beskärning för foton.

Markeringsram och Bildkvot: Ramen som väljer en urklippsbild kan ändra storlek genom att man drar i dess sidor och hörn, eller dras inom bilden genom att man tar tag i mitten.

Förhandsgranskning: Förhandsgranskningen visar den valda beskurna bilden utan stillbildsverktyg. Tryck Esc eller klicka en gång i bilden för att se verktygen igen.

Avid Studio image001 VideokorrigeringarApplicera:  Applicera-knappen exporterar den beskurna bilden som en JPEG-fil och avbryter sedan beskärning i förhandsgranskningen. Stillbilder sparas i biblioteket under Mina bilder Ø Bilder”. Du kan hitta ett nytt objekt genom att återvända till Biblioteket och klicka på den speciella hitta tillagt objekt-knappen som visas tillfälligt på Bibliotekets nedre fält.  Den nya mediefilen är skapad i:

[Registrerad användare]Mina dokumentMina bilderBilder

Rensa och Avbryt: Rensa återställer markeringsramen till sitt ursprungliga läge (hel bild), Avbryt avslutar stillbildsredigeringen utan att skapa ny media.

Stabilisera

I likhet med elektronisk stabilisering i digitala videokameror kan detta verktyg minimera skakning orsakad av kamerarörelser. När denna effekt används avlägsnas bildens ytterområden och bildens centrum förstoras med upp till 20 % för att fylla ut bildformatet.

Videokorrigeringar