Korrigera foton

För information om hur man öppnar Videoredigeraren för att komma åt korrigeringsverktygen, samt allmänna funktioner hos medieredigerare, se Medieredigering, översikt.

Liksom de övriga medieredigerarna har Videoredigeraren ett fönster i mitten för förhandsgranskning, och ett fält till höger för korrigering och effekter.  Om videon innehåller ett ljudspår kommer även svävande verktygsfält för ljud att dyka upp. De ligger normalt sett i övre vänstra hörnet, men du kan dra ner dem till andra lägen på valfri sida av fönstret.

Video / Ljud-växling

Avid Studio image001 Korrigera fotonOm det finns ett ljudspår kommer det att ligga en flik i övre vänstra hörnet av skärmen så att du kan växla till Ljudredigeraren.

Vågformsvisning

Avid Studio image002 Korrigera fotonDenna svävande panel visar en del av volymgrafen över videons varaktighet. Den del av vågformen som visas är centrerad på aktuell uppspelningsposition.

När du växlar till Ljudredigeraren ser du en videoförhandsgranskning på samma ställe på skärmen.

ð Videokorrigeringar

Korrigera foton