Medieredigering: Korrigeringar

Avid Studio corner top left Medieredigering: Korrigeringar Avid Studio border Medieredigering: Korrigeringar Avid Studio corner top right Medieredigering: Korrigeringar
Avid Studio border Medieredigering: Korrigeringar
Avid Studio spacer Medieredigering: Korrigeringar
Avid Studio spacer Medieredigering: Korrigeringar Avid Studio blue button Medieredigering: Korrigeringar Avid Studio spacer Medieredigering: Korrigeringar

För att få veta mer om

Den nya rubrikskaparen

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Medieredigering: Korrigeringar
Avid Studio spacer Medieredigering: Korrigeringar
Avid Studio border Medieredigering: Korrigeringar
Avid Studio corner bottom left Medieredigering: Korrigeringar Avid Studio border Medieredigering: Korrigeringar Avid Studio corner bottom right Medieredigering: Korrigeringar

I Avid Studio finns medieredigerare för var och en av de tre huvudsakliga medietyperna: video, foton (och andra bilder), och ljud. Det vanliga sättet att komma åt någon av dessa redigerare är att dubbelklicka antingen på en medietillgång i Biblioteket eller på ett medieklipp på tidslinjen i ditt projekt.

Alla tre redigerarna har två huvudgrupper verktyg, Korrigeringar och Effekter. Dessa presenteras som flikar överst i redigerarens fönster.  (Fotoredigeraren har en tredje flik, för Panorering och zoom.)

Avid Studio image001 Medieredigering: Korrigeringar

De sex grupperna under Effekter-familjen i videoredigeraren. När en redigerare öppnas via Biblioteket visar sig inte Effekter-fliken.

Verktygen i Korrigeringar är gjorda för att laga småfel i videon, foton och annan media som du använder i dina projekt.  Felen som verktygen korrigerar är de vanligaste som man kan stöta på hos inspelad media. Du kan räta upp ett foto med sned horisont, förbättra ljudet på ett musikstycke som låter dovt, vitbalansen i en videoscen, för att bara nämna några.

När du använder Korrigeringar ändrar du inte på originalfilen. De sparas istället i Bibliotekets databas (kopplad till ett speciellt element) eller i ett projekt (opplat till ett speciellt klipp).

Korrigera element i Biblioteket

Bara en av verktygsgrupperna – Korrigeringar – är tillgänglig när du tar element från Biblioteket till medieredigeraren. Effekter-fliken, och Panorera och zooma för foton, visar sig bara när redigerarem öppnas för att jobba med ett tidslinjeklipp.

Använda korrigerade element: När du lägger på Korrigeringar på ett element i Biblioteket följer korrigeringsinställningarna med när du lägger till det i ett projekt. Alla framtida projekt får fördelen av att det har korrigerats. Du kan korrigera mer på tidslinjen om du vill, men detta påverkar inte själva elementet.

Spara alternativa korrigeringar: Korrigerade element i Biblioteket kan alternativt sparas (med Fil Ø Spara som) som självständiga elementfiler. Det gör att du kan ha två eller fler varianter på ett särskilt element, under olika namn, där varje har olika sorters korrigeringar.

Ta bort korrigeringar: Kontextmenyn för bibliotekselement som har korrigerats har valet Återskapa original för att återgå till det okorrigerade tillståndet.

Korrigeringar under direktimport: Om du väljer att exportera media från Biblioteket direkt, istället för att göra en film eller tidslinjer av dem, kommer korrigeringarna att vara kvar.

Korrigera tidslinjeklipp

När ett klipp från Filmredigerarens eller Diskredigerarens tidslinje öppnas i ngon av medieredigerarna kan du använda verktygsgruppen Korrigeringar för att ändra dem hur du vill, utan att påverka varken elementen i Biblioteket eller andra klipp. Sådana ändringar blir en del av ditt projekt.

Om du vill ta bort korrigeringar från ett klipp på tidslinjen, välj kontextmenyns kommando Öppna effektredigeraren, byt sedan till korrigeringsverktyget. Inställningspanelen visar med highlights var ändringarna har gjorts. Använd detta för att hitta och återställa korrigeringar.

ð Korrigera foton

ð Korrigera foton

ð Korrigera ljud

Medieredigering: Korrigeringar