Video- och fotoeffekter

De effekter som erbjuds för användning på videofiler fungerar även för foton, och vice versa. Här beskrivs endast effekter som levereras med Avid. För instickseffekter från tredje part, var god konsultera tillverkarens manual.

Oskärpa (Blur): Att lägga till oskärpa på din video ger ett liknande resultat som att filma ur fokus. Med oskärpa-effekten kan du lägga på separata grader av horisontell eller vertikal oskärpa, vilket ger oskärpa i hela eller en del av bildfältet. Du kan lätt lägga oskärpa på ett begränsat område, som till exempel en persons ansikte – en effekt man ofta ser i nyhetsinslag på TV.

Relief: Denna specialiserade effekt simulerar utseendet hos en skulptur i basrelief. Effektens styrka kontrolleras med reglaget Mängd.

Gammal film: Gamla filmer har ett antal särdrag som vanligtvis inte anses önskvärda: korniga bilder orsakade av tidiga fotografiska framkallningsprocesser, prickar och strimmor från damm och ludd som fastnat på filmen, och oregelbundna lodräta linjer där filmen har repats under visning. Med denna effekt kan du simulera dessa ‘defekter’ för att ge ditt material ett antikt utseende.

Gör mjukare: Effekten Gör mjukare ger din film en mild oskärpa. Detta kan vara användbart till allt från att ge ett romantiskt skimmer till att minimera rynkor. Ett glidreglage styr effektens intensitet.

Facettslipad kristall: Denna effekt simulerar att man ser filmen genom en glasruta bestående av oregelbundna polygoner arrangerade i en mosaik. Med hjälp av reglage kan du styra den genomsnittliga storleken på de polygoniska ‘kakelplattorna’ i bilden.Genom att flytta på kakelplattorna ökas respektive minskas mellanrummet mellan de angränsande plattorna från noll (inga mellanrum) till maximalt värde.

2D-redigerare: Använd denna effekt till att förstora bilden och definiera vilken del som ska visas, eller till att förminska bilden och eventuellt tillfoga en ram med skuggkant runt den.

Jordbävning: Studio Ultimate-effekten Jordbävning skakar videobilden för att simulera en seismisk händelse, vars styrka du kan kontrollera med reglage för hastighet och intensitet.

Linsöverstrålning: Denna effekt simulerar den ljusglimt, som man kan se när direkt, kraftigt ljus skapar ringar eller överexponerade områden i en videobild. Du kan ställa in riktning, storlek och typ för huvudljuset.

Förstora: Denna effekt låter dig föra ett virtuellt förstoringsglas över en utvald del av videobilden. Du kan flytta förstoringsglaset i tre dimensioner, dvs vågrätt och lodrätt inom videobilden, och närmare eller längre bort.

Rörelseoskärpa: Den här effekten simulerar den oskärpa som kommer när en kamera flyttas snabbt under inspelningen. Både vinkeln och mängden oskärpa kan ställas in.

Vattendroppe: Denna effekt simulerar en vattendroppe som träffar vattenyta och därvid skapar en serie ringar, som rör sig utåt.

Vattenvåg: Denna effekt skapar en illusion av en rad havsvågor som passerar över videobilden under tiden som klippet fortgår. Med parametrarna kan du justera vågornas antal, avstånd, riktning och djup.

Svartvitt: Denna effekt reducerar en del av eller all färginformation från det ursprungliga videomaterialet.Resultaten rangerar mellan lätt nertonad färg (förinställningen ‘Faded’) till fullständigt neutralt svartvitt läge (‘Black and white’). Glidreglaget Mängd kontrollerar styrkan av effekten.

Färgkorrigering: De fyra glidreglagen i parameterfönstret för denna effekt kontrollerar färgläggningen av det aktuella klippet när det gäller:

• Ljusstyrka: Intensiteten av ljus.

• Kontrast: Spektrumet av ljusa och mörka värden.

• Nyans: Ljusets placering i spektrumet.

• Mättnad: Mängden ren färg, från grå till helt mättad.

Färgkarta: Denna effekt färglägger en bild genom att använda ett par färgskalor, eller färgavbildningar. Stilisera ditt material med djärva färgbearbetningar, använd stilfärger med duotoner och tritoner, eller skapa attraktiva redigeringsövergångar. Effekten kan användas för allt från finjustering av monokroma bilder till psykedeliska färgomvandlingar.

Invertera: Trots namnet innebär inverteringseffekten inte att bilden vänds upp och ner. Istället för själva bilden är det bildens färgvärden som inverteras: varje pixel ritas om i sin kompletterande ljusintensitet och/eller färg, vilket ger en lätt igenkännbar men omfärgad bild.

Denna effekt använder färgmodellen YCrCb, som har en kanal för luminans (information om ljusstyrka) och två kanaler för krominans (färginformation). YCrCb- modellen används ofta i digital video.

Ljussättning: Med ljussättningsverktyget är det möjligt att korrigera och förbättra existerande video som spelats in med dålig eller bristfällig ljussättning. Det är speciellt lämpligt för att rätta till videosekvenser som har en upplyst bakgrund men där förgrunden ligger i skugga.

Färgreduktion: Med denna Avid Studio-effekt kan du kontrollera antalet färger som används för att bygga upp varje enskild bild i klippet, från den kompletta ursprungliga paletten ända ner till två färger (svart och vitt) genom att dra reglaget Mängd från vänster till höger. Områden med liknande färg samlas till större sammanhängande fält allteftersom paletten krymper.

RGB-färgbalans: RGB-färgbalans har en dubbel uppgift i Avid Studio. Du kan dels korrigera video med oönskad färgsättning. Du kan också använda effekten till att applicera en färgskevhet för att uppnå en viss effekt. En nattscen kan till exempel ofta förhöjas genom att lägga till blått och reducera den generella ljusstyrkan något. Du kan till och med få en tagning inspelad i dagsljus att se ut som en nattscen.

Sepia: Denna Avid Studio-effekt skapar illusionen av ett antikt fotografi genom att bygga upp bilden i sepiatoner istället för fullfärg. Effektens styrka kontrolleras med hjälp av glidreglaget Mängd.

Vitbalans: De flesta videokameror har en ‘vitbalans’-funktion för att automatiskt justera färginställningen i relation till dåligt upplysta miljöer. Om denna funktion är avstängd, eller inte nyttjas fullt ut, kommer videobildens färgsättning att påverkas negativt.

Avid Studios vitbalans-effekt korrigerar problemet genom att du specificerar vilken färg som ska räknas som ‘vit’ i denna bild. Justeringen som behövs för att den färgen ska bli vit tillämpas sedan ner till varenda pixel i bilden. Ifall färgen du väljer som vit är välvald kan detta göra färgsättningen mer neutral.

Video- och fotoeffekter