Panorera-och-zooma

Verktyget panorera-och-zooma är tillgängligt för foton och bilder när de har öppnats i Fotoredigeraren från projektets tidslinje. Klicka på fliken Panorera-och-zooma tlängst ner på skärmen för att komma åt verktyget.

Med panorera-och-zooma kan du låta ett område från inom bilden fylla upp hela videobildrutan. Området kan ha vilken form och storlek som helst. När klippet spelas upp förstoras området tillräckligt för att fulla upp videobildrutan utan några tomma ytor.

Om du definierar två områden eller fler kommer panorera-och-zooma att animera din presentation av bilden genom att zooma in och ut, och samtidigt förflytta sig i en jämn rörelse från ett område till nästa.

Verktyget panorera-och-zooma utnyttjar originalfotots upplösning till fullo, så om bilden är tillräckligt stor kommer du inte att gå miste om några detaljer genom att zooma in.

Lägga till panorera-och-zooma

För att applicera panorera-och-zooma på ett fotoklipp på tidslinjen, dubbelklicka på klippet för att öppna Fotoredigeraren.

Eftersom du öppnar Fotoredigeraren från tidslinjen kommer fliken Effekter att vara förvald. Växla istället till fliken Panorera-och-zooma.

Avid Studio image001 Panorera och zooma

I denna illustration har fliken Panorera-och-zooma markerats, och är kvar i standardläget Statisk. Markeringsramen, vars storlek här justeras av musen, definierar ett utsnitt av bilden som ska förstoras och fylla upp hela bildrutan, såsom visas i den flytande förhandsvisningspanelen (längst ner till höger).

Panorera-och-zooma kan användas i två lägen. Du väljer läge med hjälp av knapparna precis ovanför förhandsvisningen. I läget Statisk visas ett enda oförändrat bildområde genom hela klippet. I läget Animerad definieras separata områden för klippets första och sista bildruta; vid uppspelningen visas en jämn ‘kamerarörelse’ från det ena till det andra. Läget Animerad stödjer också användningen av nyckelrutor, där ett valfritt antal ytterligare områden kan definieras och läggas till i panorera-och-zoomas kameraåkning.

Statiskt läge

I läget Statisk visas en grå markeringsram, försedd med runda kontrollpunkter, över bilden. Du kan förstora, minska och flytta denna ram, men du kan inte förändra dess proportioner (bildkvot). Det utsnitt som för närvarande definieras förhandsvisas i ett litet, flytande fönster.

Zoomning och position kan också kontrolleras numeriskt med hjälp av glidreglage i Attributpanelen. Dubbelklicka på reglagen för att återställa värdena, eller klicka en gång för att skriva in ett numeriskt värde.

Avid Studio image002 Panorera och zooma

Attributinställningar för verktyget panorera-och-zooma.

Animerat läge

När läget Animerad är aktivt analyseras bilden automatiskt, och en första storlek och position för både start och slut ställs in automatiskt. Den genererade animeringen inleds med en viss inzoomning på bildens subjekt, för att sedan zooma ut till full tillgänglig storlek. Om bildens bildkvot skiljer sig från videobildrutan appliceras tillräcklig zoom genom hela förloppet för att förhindra att svarta ytor uppstår.

För att stödja den extra funktioneliteten i Animerad-läge används markeringramens färg för att indikera dess placering i den animerade sekvensen. Startramen är grön, och slutramen är röd. Eventuella ramar däremellan är ritade i vitt.

När flera ramar visas samtidigt kan du dra ramarna efter behov genom att placera muspekaren över antingen ramens kant eller dess mittpunkt. Om du flyttar den vita ramen läggs en nyckelruta till automatiskt på den aktuella positionen.

Panorera-och-zooma med nyckelrutor

Med nyckelrutor kan du skapa en anpassad panorera-och-zooma-animering med slumpmässig komplexitet. Ibland krävs inte mer än en enkel sekvens i ett fåtal steg.

Växla till läget Animerad såsom beskrivs ovan. Notera att två ramar har lagts till i förhandsvisningen. Dessa särskilda start- och slutramar har, såsom nämnts ovan, ritats upp i grönt respektive rött. De kan dras i rum men inte i tid.

Om du inte behöver några mellanliggande nyckelrutor räcker det med att positionera start- och slutramen för att slutföra sessionen.

För en mer komplex animering kan du dock placera scrubbern där en förändring av kamerarörelsen ska ske. För att skapa en ny nyckelruta, ställ helt enkelt in den vita markeringsramen till önskad storlek och position. Den nya nyckelrutan representeras av en rombformad grå ikon i nyckelrutelinjen nedanför klippets tidslinje.

Lägg till så många nyckelrutor som behövs. När du är klar, klicka på OK nedtill för att återgå till projektets tidslinje.

Avid Studio image003 Panorera och zoomaLägg till en nyckelruta manuellt: För att lägga till en tydlig nyckelruta där uppspelningslinjen är placerad, utan att förändra den aktuella animeringsbanan, klicka på knappen växla nyckelruta längst till vänster på transport-verktygsraden.

Flytta en nyckelruta: Du kan dra en nyckelruta längs tidslinjen för att förflytta den i tidled.

Hoppa till en nyckelruta: För att hoppa till en nyckelruta för att kunna modifiera eller radera den, använd pil-knapparna till vänster och höger om knappen nyckelruta, eller klicka direkt på nyckelrutan i nyckelrutelinjen. När uppspelningslinjen befinner sig rakt över en nyckelruta kommer nyckelrutan att markeras.

Radera en nyckelruta: För att radera en nyckelruta, klicka på dess ikon på nyckelrutelinjen för att navigera till rätt bildruta. Klicka därefter på knappen Radera nyckelruta längst till vänster på transport-verktygsraden.

Inställningspanelen

Inställningspanelen erbjuder ett antal kontroller för att konfigurera verktyget panorera-och-zooma.

·     Jämn ger en mjuk inbromsning inför en ändrad riktning i nyckelrutans animeringsbana.

·     Välj förinställning: Välj bland ett antal statiska och animerade förinställningar.

·     Zooma, Horisontell, och Vertikal visar de numeriska värdena för den aktuella bildrutan. Dubbelklicka på glidreglagen för att återställa värdena.

·     Lågpass filtrerar bort små rörelser för att uppnå en jämn, optimerad animering.

Panorera-och-zooma