Inställningspanelen

Inställningspanelen innehåller en lista över de effekter som har applicerats på det aktuella klippet (vars namn visas överst). För att markera en effekt, klicka på dess namn i listan. Du kan då se och redigera effektens inställningar i parameterområdet strax nedanför listan. De flesta effekter har också en rullmeny med förinställda parameterkombinationer.

Förutom effekter kan även Korrigeringar och Panorera-och-zooma ha applicerats på ett klipp. Dessa listas dock inte i inställningspanelen i fliken Effekter. Gå till de övriga flikarna för att se inställningsinformationen för deras respektive verktyg.

När ett klipp har försetts med flera effekter appliceras dessa i den ordningsföljd de lades till, medan de visas i listan i motsatt ordning (nya effekter läggs till överst i listan; inte nederst). Dra effektrubriken upp eller ner i listan för att ändra ordningsföljden.

I effektrubrikens högra ände finns fyra knappar för åtgärder gällande den aktuella effekten. Dessa är, från vänster till höger:

Papperskorg: Tar bort effekten från klippet.

Diamantform: Slår av och på nyckelrutor för effektens parametrar.

Punkt: Slår växelvis av och på effekten. Därmed kan du stänga av effekten i jämförande syfte, utan att behöva radera effekten och gå miste om dina inställningar.

Dra-handtag: Använd antingen denna zon eller namnområdet för att dra effekten upp eller ner i effektlistan i de fall där klippet innehåller flera effekter samtidigt. Som nämnts ovan appliceras effekterna i ordningen nedifrån och upp. I vissa fall påverkas det kumulativa resultatet dramatiskt om ordningsföljden ändras.

Avid Studio image001 Inställningspanelen

Inställningspanelen: Här har tre effekter (Beskärning, Median, Ljussättning) applicerats på det aktuella klippet, såsom listas i det övre området. Effekten Median har markerats (accentuerad ruta), vilket gör dess förinställningslista och redigerbara inställningar tillgängliga i parameterområdet.

Modifiera parametrar

Parametrarna är sorterade i namngivna grupper av relaterade kontroller. Klicka på triangeln expandera/kontrahera i gruppens rubrikrad för att öppna gruppen och komma åt dess parametrar, eller stäng den för att hushålla med skärmutrymmet. Numeriska parametrar kontrolleras med hjälp av vågräta glidreglage, med en grå list som du kan dra vågrätt för att ändra värdet. Dubbelklicka på listen för att återställa en viss parameter till sitt standardvärde.

De flesta effekter är försedda med en rullista över olika parameterkombinationer där du snabbt kan välja bland olika varianter. När du väl har valt en förinställning kan du anpassa den genom att redigera parametrarna efter dina önskemål.

När du är färdig med en medieredigerare, och är redo att återgå till tidslinjen, klicka på OK längst ner i fönstret för att godkänna dina ändringar, eller på Avbryt för att kassera dem.

Inställningspanelen