Effekter på tidslinjen

För att kontrollera om några effekter har applicerats på ett tidslinjeklipp, titta efter en magentafärgad rand längs klippets överkant. I såväl denna klippeffektindikator som på själva klippet finns kontextmenyer med användbara kommandon för effekthantering.

Avid Studio image001 Effekter på tidslinjen

Klippeffektindikatorn är en kontrastrand längs överkanten på varje klipp där en effekt har applicerats.

Ett klipp som innehåller korrigeringar, men inga effekter, uppvisar varken effektindikatorn eller kontextmenyn.

Kontextmeny för klipp

Öppna effektredigeraren: Detta kommando öppnar lämplig medieredigerare för klippet, med fliken Effekter förvald. Där han du applicera nya effekter på klippet, eller modifiera befintliga effekter.

Klistra in: Effekter kan klippas ut eller kopieras till urklippen med hjälp av kommandon på klippeffektindikatorns kontextmeny. Med kommandot Klistra in kan du applicera effekten på ett eller flera andra klipp.

Kontextmeny för klippeffektindikatorn

Klipp ut allt, Kopiera allt: Med dessa funktioner kan effekter som applicerats på ett klipp klippas ut eller kopieras till dina urklipp. Därifrån kan de sedan appliceras på ett eller flera andra klipp enligt ovanstående beskrivning.

Radera allt, Radera: Ta bort alla effekter från ett klipp samtidigt med Radera allt, eller radera en specifik effekt genom att välja den i undermenyn Radera.

Redigera: I denna undermeny kan du välja en av de applicerade effekterna och öppna för konfigurering i klippets medieredigerare.

Realtid resp. rendering

Avid Studio försöker alltid förhandsvisa effekter i realtid utan för-rendering. Om uppspelningen av effekter (eller övergångar) har för låg kvalitet, testa att aktivera Optimera bakgrundsuppspelning i fliken Förhandsvisning på Avid Studios Kontrollpanel. Detta alternativ gör att alla effektsekvenser för-renderas för att säkerställa optimerad visning.

Effekter på tidslinjen