Effekter i medieredigerarna

I likhet med andra resurser för ditt projekt lagras effekterna i Biblioteket. Du hittar dem i Tillgångsträdet under Effekter i grenen Kreativa element. Precis som med andra typer av Biblioteksresurser kan ta hjälp av alla gängse funktioner – Samlingar, bedömningar, etiketter och så vidare – för att bättre kunna sortera de många effekter som finns tillgängliga.

Du kan applicera en effekt från Biblioteket direkt på ett klipp i projektets tidslinje med hjälp av dra-och-släpp. Klipp som har försetts med en effekt känns igen på att klippets överkant markerats med en kontrastfärg.

När du dubbelklickar på ett tidslinjeklipp öppnas dess medieredigerare automatiskt med fliken Effekter förvald. Det finns sex grupper av effekter att välja bland. Klicka på namnet på en grupp för att se vilka effekter den innehåller.

Avid Studio image001 Effekter i medieredigerarna

Effektgruppen Kamera är öppen i Fotoredigeraren. Muspekaren är placerad över miniatyrbilden för effekten Invertera (till vänster), vilket gör att den automatiskt demonstreras i förhandsgranskningen.

Miniatyrbilderna för effekterna i den för tillfället valda gruppen visas i ett fullbreddsområde längst upp i arbetsytan. När du håller muspekaren över ikonen för en visuell effekt visar förhandsgranskningen hur det klipp du redigerar skulle se ut med den aktuella effekten applicerad. När du har gjort ditt val klickar du på effektens miniatyrbild för att applicera den.

Anpassa en effekt

När du har applicerat en effekt på ett klipp, med någon av metoderna som beskrivs ovan, kan du när som helst återgå till medieredigeraren för att justera effektens inställningar. Dubbelklicka på klippet på tidslinjen eller välj Öppna effektredigeraren om du vill anpassa effekten.

För att spara dina ändringar och återgå till tidslinjen, klicka på OK. För att avbryta ändringarna och återgå till tidslinje, tryck på Avbryt.

Växla till ett nytt klipp

Du kan växla från ett tidslinjeklipp till ett annat även utan att lämna en medieredigerare. Det gör du med hjälp av Navigatören; en schematisk representation av ditt projekt som kan visas i utrymmet precis ovanför den nedre listen i redigerarens fönster.

Avid Studio image002 Effekter i medieredigerarnaFör att växla mellan att visa och dölja Navigatören, klicka på kompassros-ikonen längst ner till höger i fönstret.

Varje klipp i dit projekt representeras i Navigatören av en färgad list. Listernas layout på en vågrät tidsaxel med lodrätt arrangerade spår matchar tidslinjen exakt. Listen som representerar det klipp som redigeras för närvarande markeras med orange.

Avid Studio image003 Effekter i medieredigerarna

Musen är placerad över kompassros-knappen för att slå av Navigatören, området precis ovanför knappraden, där projektklipp representeras av lodräta lister.

Om du klickar på någon av de andra listerna kommer alla ändringar du har gjort på det aktuella klippet automatiskt att sparas. Därefter laddas det klipp som motsvarar listen du klickade på. Om det nya klippet är av en annan medietyp växlar programmet automatiskt till lämplig redigerare.

Sololäge

Avid Studio image004 Effekter i medieredigerarnaNär man redigerar en effekt är det ibland användbart att kunna se de andra tidslinjelagren – de som ligger över och under det aktuella lagret som innehåller klippet man arbetar med för tillfället. Vid andra tillfällen kan man istället behöva förenkla en komplex redigeringssituation genom att stänga av det andra spåret.

Du kan starta eller stoppa sololäget med hjälp av Solo-knappen och dess tillhörande rullmeny nedtill till höger i Medieredigeraren. Det finns tre konfigurationer att välja mellan:

·     Av: När sololäget är på kan du stänga av det genom att klicka på knappen en gång. Alla lager från tidslinjen kommer då att användas i förhandsgranskningen. Ibland kan det aktuella lagret döljas av ett ovanliggande lager på tidslinjen.

·     Visa media och spåren under: Med detta alternativ förhandsgranskas det aktuella lagret och alla lager som ligger under detta, medan klippen som finns i lager placerade över det aktuella lagret döljs.

·     Visa endast media: När detta alternativ har valts visar förhandsgranskningen endast det lager du arbetar med för tillfället.

Förhandsvisningseffekter

I avdelningen Kreativa element i Biblioteket kan du förhandsgranska ett stickprov av varje effekt; antingen direkt på ikonerna i visningsläget miniatyrbild, eller i ett separat spelarfönster. Dessa stickprov ger dig visserligen en uppfattning om hur en effekt ser ut. De låter dig dock bara ana vilka möjligheter som kan öppnas med hjälp av anpassning och nyckelrutor, samt genom kombination med andra effekter.

Som tidigare nämnts kan du se en effekt förhandsgranskad på din egen mediefil – utan att faktiskt applicera den – genom att hålla muspekaren över effektikonen i medieredigeraren för ett tidslinjeklipp. För att sedan applicera effekten klickar du helt enkelt på miniatyrbilden.

Effekter i medieredigerarna