Arbeta med nyckelrutor

Den normala användningen av vissa typer av effekter är att förändra källmaterialet på ett enhetligt sätt från början till slut. I denna kategori återfinns till exempel atmosfäriska effekter som Gammal film, liksom effekter som enbart ändrar klippets färgsättning. Parametrarna för sådana effekter anges vanligtvis en gång för alla i början av klippet. Detta är en statisk användning av en effekt.

Andra effekter, såsom Vattendroppe, baseras på en känsla av rörelse. De kommer sannolikt endast att fungera effektivt om deras parametrar tillåts variera genom klippets förlopp. Det enklaste sättet att uppnå denna animerade användning av en effekt är att utnyttja en förinställning med inbyggd animering, såsom de flesta varianterna för Vattendroppe. Med denna typ av nyckelruteanimering har en eller flera parametrar ett annat värde i slutet av klippet än i början. När klippet spelas upp uppdateras parametrarna efter varje bildruta för att skapa en jämn rörelse från sart- till slutvärdet.

Nyckelrutor kan inte bara användas i klippets första eller sista bildruta. De kan definieras med särskilda värden för effektparametrar vid valfri punkt i klippet för att skapa effektanimeringar med godtycklig komplexitet. Om du till exempel vill att ett klipp ska minska till halv storlek vid mitten av klippet, och återgå till full storlek i slutet, behöver du åtminstone en tredje nyckelruta.

Grundläggande användning av nyckelrutor

Här följer en översikt över hur du kan använda nyckelrutor för att programmera förändringarna i en effektparameter medan ett klipp spelas upp.

1.      Dubbelklicka på ett klipp på tidslinjen för att ladda det i dess medieredigerare.

2.      Lägg till en effekt, och aktivera därefter användningen av nyckelrutor genom att klicka på diamantikonen i rubrikraden för effekter, om ikonen inte redan är markerad.

3.      En nyckelrutelinje dyker upp nedanför tidslinjalen. De eventuella nyckelrutor som dittills har lagts till klippet för den aktuella effekten visas som grå diamantformer.

En nyckelruta läggs automatiskt till i början av klippet. Denna nyckelruta kan inte flyttas eller raderas. Om den effekt och kombination av förinställningar du har valt är animerad snarare än statisk kommer en nyckelruta att genereras även i slutet. Du kan radera eller flytta slutnyckelrutan; om du gör det kommer alla parametervärden att bevaras från den sista kvarvarande nyckelrutan till slutet av klippet.

4.      För uppspelningslinjen till den punkt i klippet där du vill förändra någon effektparameter, till exempel storlek, position eller transparens.

5.      Modifiera parametern med hjälp av Inställningspanelen. Om redigering med nyckelrutor är aktiverad kommer en ny nyckelruta automatiskt att läggas till där uppspelningslinjen placerats. Om det redan finns en nyckelruta kommer de parameterdata den representerar att modifieras.

Åtgärder för nyckelrutor

För varje effekt gäller att bara en nyckelruta kan läggas till i vilken som helst av klippets bildrutor. Nyckelrutan definierar det omedelbara värdet för varje klipp-parameter för den bildruta där den har lagts till

Avid Studio image001 Arbeta med nyckelrutorLägg till eller radera en nyckelruta: För att lägga till en nyckelruta där uppspelningslinjen är placerad, utan att justera några parametrar, eller för att radera en befintlig nyckelruta på samma position, klicka på knappen växla nyckelruta längst till vänster på transport-verktygsraden.

Flytta en nyckelruta: För att flytta en nyckelruta längs nyckelrutelinjen (och därmed längs tidslinjen), klicka på den och dra den till önskad position.

Hoppa till en nyckelruta: Använd pil-knapparna till vänster och höger om nyckelruta-knappen, eller klicka direkt på nyckelrutan i nyckelrutelinjen, för att flytta uppspelningslinjen till den positionen. Nyckelrutan bör då markeras för att indikera att den är målnyckelruta för åtgärder som borttagning eller redigering av parametrar.

Nyckelrutor med multipla parametrar

Ibland är det önskvärt att använda nyckelrutor med multipla parametrar för samma effekt på separata scheman.

Du kan till exempel vilja förändra parametern Storlek för en effekt jämnt genom hela klippet, samtidigt som en annan, låt säga Rotation, ska ändras vid flera punkter under förloppet. Detta kan göras på två sätt:

Metod 1: Börja med att ställa in nyckelrutorna för Storlek, och lägg sedan till ett flertal Rotation-nyckelrutor där det behövs. Vid en av dessa kommer ett korrektvärde för Storlek att beräknas.

Metod 2: Lägg till effekten två gånger: En gång för att justera nyckelrutorna för övergripande ändringar (Storlek i det här exemplet), sedan en gång till för att göra multipla nyckelruteändringar (Rotation).

Arbeta med nyckelrutor