Ljudeffekter

Ljudeffekter, som videoeffekter, kan hittas i Biblioteket under Kreativa element-grenen. Ett sätt att lägga till en effekt till ett projekt är att dra det från biblioteket till ett ljudklipp (inklusive videoklipp med synkroniserat ljud).

Avid Studio image001 Ljudeffekter

Lägga till ljudeffekten Grungelizer till det valda klippet.

Vanligen läggs effekter dock till med en Effekter-panel i Ljudredigeraren, som gör att du lätt kan förhandsgranska och anpassa dem. Panelen blir tillgänglig var gång du jobbar med tidslinjeklipp med ljud. Panelen är inte tillgänglig när du öppnar ljudredigeraren från Biblioteket.  (Däremot är verktygen på ljudredigerarens Korrigeringar-panel alltid tillgängliga.)

Fönstret för ljudeffekter är exakt detsamma som det för videoeffekter. De vanliga funktionerna beskrivs inte här. En del ljudeffekter, som Equalizer och De-esser, fungerar även som korrigeringsverktyg. Nu ska titta närmare på de andra ljudeffekterna

Kanalverktyget: Den grundläggande funktionen hos denna effekt är att styra stereoljudsignalen. Du kan koppla in de vänstra eller högra ingångarna (eller båda samtidigt) till den ena eller båda utgångskanalerna. Kanalverktyget innehåller dessutom förinställningar för särskilda ändamål, till exempel omvänd phase och röstborttagning – karaoke-effekten.

Kör: Köreffekten skapar ett fylligare ljud genom att lägga in upprepade ekon i ljudströmmen. Genom att justera egenskaper såsom med vilken frekvens ekot uppstår, samt hur snabbt ekot dör ut efter varje upprepning, kan man uppnå olika resultat, till exempel flanger-liknande ljud och andra specialeffekter.

Grungelizer: Grungelizer lägger till brus och statiska störningar till dina inspelningar. Den kan få dina klipp att låta som om du lyssnar på en radio med dålig mottagning eller på en sliten och repad vinylskiva.

Leveler: Denna effekt hjälper till att kompensera för ett vanligt problem vid inspelning av ljud för videoproduktioner: obalansen i den inspelade volymen mellan olika element i originalljudet. Exempelvis kan en berättarröst under inspelningen av videon bli inspelad på en så hög nivå att den dränker andra ljud på platsen.

Utmaningen vid användning av Leveler-effekten är att hitta en målvolym någonstans mellan det starka och det mjuka ljudet i originalklippet. Under den volymen höjer Leveler originalnivån med en fastställd kvot. Ovanför målvolymen fungerar Leveler som kompressor som reducerar ursprungsnivån. Med noggrann justering av parametrarna kan balansen mellan ljuden förbättras markant.

Reverb: Effekten Reverb simulerar effekten av ett ljud som spelas upp i ett rum av en bestämd storlek och med en bestämd ljudreflektion. Ju större rummet är desto större blir också tidsintervallen från att ursprungsljudet når lyssnarens öra tills de första ekona hörs. Den tid det tar för ekot att dö ut beror både på rummets storlek och hur mycket ljud väggarna reflekterar.

Förinställningarna för Reverb är namngivna efter de typer av rum som de ska simulera – från baksätet i en bil till en gigantisk grotta.

Stereo-eko: Effekten Stereo-eko gör det möjligt att ställa in separata fördröjningar på ljudet i den vänstra och högra kanalen. Genom att justera feedback och balans kan du skapa en mängd intressanta ljud.

Stereospridning: Med denna effekt kan du öka eller minska den upplevda bredden på stereoåtergivningen i ett ljudklipp. Effekten används främst för att skapa en mixning som låter öppnare och rymligare.

Ljudeffekter