Ljudredigeraren

Ljudredigeraren ger dig verktyg för att förhandsgranska, analysera och manipulera digitalt ljud från wav, mp3 och andra filtyper. Det inkluderar specialfunktioner för original- eller synkroniserat ljudspår som skapades under videoinspelningen.

För det allmänna fönstret för Ljudredigeraren och de övriga medieredigerarna, se Medieredigering, överblick.

Avid Studio image001 Ljudredigeraren

Trimma och redigera stereosoundtracket på ett videoklipp. Till vänster är en kontrollpanel för videomonitorn och kanalmixern. Den mörka delen av vågformen (mitten) representerar material som tagits bort från detta stereoljud genom att trimma på tidslinjen längst ner. Kompressor-korrigeringsfiltret har applicerats (höger).

Ljudredigeraren har två uppsättningar verktyg för olika syften.  Dessa kallas Korrigeringar och Effekter. Korrigeringar finns för både bibliotekselement och för klipp på din tidslinje.  Effekter finns enbart för tidslinjeklipp.

Korrigeringar

När den öppnas från antingen Biblioteket eller tidslinjen ger ljudredigeraren tillgång till en uppsättning korrigeringsverktyg för att rätta till vanliga fel som för mycket  Om du redigerar ett element i Biblioteket kommer alla ändringar du gör sparas när det används senare i ett projekt.  Ändringar på ett klipp på tidslinjen har däremot ingen påverkan utanför projektet det ligger i.

För information om hur man öppnar Ljudredigeraren för att nå korrigeringsverktygen, och de allmänna funktionerna hos medieredigerarna, se Medieredigering, överblick. För beskrivningar av verktygen själva, se Ljudkorrigeringar.

Effekter

Som vi just nämnde, när Ljudredigeraren öppnas från projektets tidslinje erbjuder den en uppsättning korrigeringsverktyg vars främsta syfte är att reparera defekter i media. Dessa verktyg kan användas direkt på element i Biblioteket, liksom på klipp i projektet.

På tidslinjeklippen (enbart) kan Ljudredigeraren även använda en uppsättning ljudeffekter Med dessa kan du justera eller förbättra dina klipp på många olika sätt. Se Ljudeffekter för detaljer.

Kanalmixer

Med kanalmixern kan du justera nivåer och dirigera om ljudsignaler från deras originalkanaler till nya.  Exempelvis kan du använda mixern till att kondensera separata stereokanaler till en höger- eller vänsterkanal i mono,

Mixerpanelen öppnas i originalläget i den vänstra kolumnen med kontroller, men kan dras till en ny position i endera sidan av fönstret.  Andra paneler kommer att flytta om sig själva medan du drar.

Om du behöver funktioner som mixern inte kan erbjuda så kan du lägga på effekten Kanalverktyg på klippet.

Nivåjustering: Klicka på glidmarkören under nivåmätarna för att ställa in uppspelningsnivå på klippet. Nivån du ställer in kommer att användas varje gång du spelar klippet eller använder det på en tidslinje.  Det röda området på mätarna representerar övermodulering av ljudet och ska helst undvikas. För att bestämma maxnivån du kan använda, klicka på normalisera-knappen.

Kanalrouting: Denna rullgardinsmeny innehåller alla alternativ för omdirigering av ljudsignaler, såsom kanalutbyte (vänster blir höger, till exempel), eller kombinera en tvåkanals stereosignal till en monokanal. 1:1 routing behåller routingen av ljudsignalen utan förändringar.

Avid Studio image002 Ljudredigeraren

Välja ett alternativ för kanalrouting i Kanalmixern. Precis ovanför listan finns glidmarkören för nivåjustering (i utgångsläget 0dB). Till höger om listan är Normalisera-knappen.

Normalisera-knappen: Normalisera-knappen utforskar ljudprov i det laddade ljudet för att avgöra mängden uniform ökning som kan läggas på utan övermodulering (hård digital klippning) på något ljudprov.  Till skillnad från komprimering och begränsning, vilket modifierar dynamiken i ljudmaterial, bevarar normalisering dynamiken genom att uniformt öka (eller minska) amplituden.

Vågformsgraf och frekvensspektrum

Ljudet i form av ett vågformsdiagram visas normalt i den mellersta displayen. Här visas statiskt hur ljudets amplitud förändras över tid. Om du zoomar in på ljudet så långt det går kommer de lodräta linjerna i diagrammet att indikera individuella ljudexempel. Vågformsdiagrammet syns också i Bibliotekets (‘källa’) spelare när en tillgång markeras.

Avid Studio image003 Ljudredigeraren

Vågformsgrafen visar förändringar i ljudnivåerna över tidens gång. För stereoinspelningar är grafen delad horisontellt, som visas här, med vänsterkanalen överst.

En alternativ, dynamisk visning av samma ljudmaterial ges av ett frekvensspektrum som visar den föränderliga spektrala kompositionen av ljudet när det spelas upp.

Avid Studio image004 LjudredigerarenVågforms- och frekvensknapparna i nedre högerdelen av ljudredigeraren gör att du kan växla mellan dessa komplementfönster som du vill.

Avid Studio image005 Ljudredigeraren

Frekvensspektret bryter ner ljudsignalerna i frekvensband, som visar ljudnivån i varje band.  Lägre frekvenser ligger till vänster.  Toppnivåerna visas som en liten ruta ovanför varje huvudlist, där en toppnivå har uppmätts under de senaste sekunderna.

Kontroller för synkroniserad video

Om du redigerar video som som har ett synkroniserat ljudspår blir både video- och ljudredigeringsverktygen tillgängliga genom Video- och Ljud-knapparna i övre delen av fönstret. Medan du är i Ljudredigeraren syns även en videomonitorpanel.

Video- / ljudväxling

Avid Studio image006 LjudredigerarenOm video är tillgängligt visas en flik i övre vänstra hörnet av skärmen för växling till Videoredigeraren.

Videomonitor

Avid Studio image007 LjudredigerarenOm synkroniserad video finns för ljudet som är valt för närvarande öppnas ett litet förhandsgranskningsfönster i övre vänstra hörnet av Ljudredigeraren. Medan du förhandsgranskar ljudet kan du samtidigt följa det visuellt på videomonitorn.  Om du växlar till Videoredigeraren kommer du att se ett vågformsfönster på samma ställe på skärmen.

ð Ljudeffekter

Ljudredigeraren