Berättarröstverktyget

Avid Studio image001 BerättarröstverktygetDet är lika lätt att spela in en berättarröst i Studio som att ringa ett telefonsamtal. Öppna bara verktyget Berättarröst, klicka på Spela in och tala in i mikrofonen, som ska vara kopplad till datorn.. Du kan berätta medan du ser på filmen, så att dina ord stämmer med händelserna på skärmen. Du kan också använda verktyget som ett snabbt sätt att spela in bakgrundsmusik eller hemgjorda ljudeffekter via din mikrofon.

Avid Studio image002 Berättarröstverktyget

Berättarröstverktyget, redo att användas.  Klicka bara på Spela in, räkna till tre tillsammans med mjukvaran, och börja prata.

Innan du kan spela in ljud med Berättarröstverktyget måste du koppla in en mikrofon till ingången på din dators ljudkort. Gå igenom scenerna i din film och bestäm var du vill att berättarrösten ska börja och sluta. När du är färdig, öppna Berättarröstverktyget.

Välj din startpunkt på tidslinjen i projektet.  Du kan göra det genom att välja ett klipp, spela upp filmen och stoppa vid önskad tidpunkt eller genom att flytta tidslinjens scrubber.

Ställ in mikrofonen så den är redo för användning och testa med att säga en fras för att kontrollera din inspelningsnivå (se “Berättarröstnivå” nedan). Klicka på Spela in när du är nöjd, (den växlar då till en Stopp-knapp under inspelningens gång).

En tre sekunder lång nedräkning visas, därefter börjar din film spelas upp i Spelaren. Läs in din berättartext och klicka på Stopp-knappen när du är klar.

Nu blir du tillfrågad om du vill spara inspelningen. Om du svarar ja kommer berättarröstklippet att läggas till i Biblioteket och placeras också automatiskt på berättarröstspåret på projektets tidslinje.

Extra kontroller

Berättarröstnivå: Medan du spelar in ska du titta på toppnivåerna i mätaren för att se till att signalen är stark men samtidigt inte övermodulerad.  Studera mätaren för att försäkra dig om att din inspelningsnivå varken blir för hög eller för låg. Indikatorn ändrar färg från grön (0-70 % modulering), till gul och sedan röd.

Justera inspelningsnivån med glidreglaget för att vara inom rätt räckvidd. Glidmarkören sitter rakt under nivåmätaren. Du bör försöka ligga så att ljudet högst når upp till gult (71-90 %) och håller sig utanför rött (91-100 %).

Stäng av allt ljud: Ibland är ljuden i din film distraherande när du försöker spela in en berättarröst.  Med den här kryssrutan kan du stänga av ljudet på tidslinjen helt under inspelning.

Filnamn: Med detta textfält kan du ange filnamnet som används för berättarrösttfiler.  Den första filen får namnet du anger; om du inte ändrar det får filer efter den numeriska ändelser – till exempel ‘Berättaröst (1)’ – som ökar för varje tagning.

Placering: Om du klickar på mappikonen kan du navigera till en ny filmapp för att spara berättarröstklipp.

Berättarröstverktyget