Ljud och musik

Avid Studio corner top left Ljud och musik Avid Studio border Ljud och musik Avid Studio corner top right Ljud och musik
Avid Studio border Ljud och musik
Avid Studio spacer Ljud och musik
Avid Studio spacer Ljud och musik Avid Studio blue button Ljud och musik Avid Studio spacer Ljud och musik

För att få veta mer om

Redigering – video/ljudeffekter

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Ljud och musik
Avid Studio spacer Ljud och musik
Avid Studio border Ljud och musik
Avid Studio corner bottom left Ljud och musik Avid Studio border Ljud och musik Avid Studio corner bottom right Ljud och musik

Video kan ses som ett framför allt visuellt medium, men ljudet spelar ofta en lika stor roll som bilderna på skärmen.

Film- och tv-produktioner innehåller en mängd olika typer av ljud- och musikspår, i första hand dialog och andra ljud inspelade under tagningen. I dina filmer importeras “rå-soundtracket” – original eller synkroniserat ljud – tillsammans med filmen, och är bundet till det såvida du inte själv separerar dem.

De flesta kommersiella produkter kräver också ljudeffekter – dörrar som slår, bilkrockar, skällande hundar – och passande musik, som kan bestå av musik som skapats för produktionen, låtar från inspelningar, eller både och. Med ScoreFitter-verktyget kan du till och med skapa ett fullängds musikspår till bakgrunden med ett knapptryck.  Röstpålägg och andra specialljud behövs ofta också.

Ljudfunktioner i Avid Studio

projekttidslinjen beter sig ljudklipp väldigt snarlikt andra sorters klipp, men tidslinjen har några funktioner speciellt för ljud.

Exempelvis inkluderar tidslinjens överdel en mixerpanel, som dyker upp, och tidslinjens verktygsfält inkluderar en knapp för kontroll av klippdynamiken med nyckelrutor.

En del andra knappar på tidslinjens verktygsfält har också ljudfunktioner.  En gör att du kan skapa ett klipp med ScoreFitter-bakgrundsmusik; en annan i samma grupp kan du spela in en berättarröst med. Längre fram på verktygsfältet finns en växlingsknapp för audio scrubbing; som gör att du kan övervaka ljudet i korta avsnitt när du drar markören längs tidslinjen.

Biblioteket

Ljud- och musikklipp läggs till produktionen från Biblioteket, som kan hantera ljudfiler i formaten wav, mp3 och andra standardformat. När du vill lägga till ljudfiler till din produktion kan du dra det önskade elementet från biblioteksfönstret direkt till tidslinjen.

Korrigeringar och effekter

Korrigeringsverktygen i Ljudredigeraren gör att du kan reparera och ändra ljud på olika sätt, genom brusreducering, komprimering och utjämning, på ljudklippen i ditt projekt. Till skillnad från effekter (som vi tar upp härnäst) kan dessa verktyg även användas på ljudelementen i Biblioteket. När du senare använder elementet i ett projekt följer korrigeringarna med det; du kan modifiera dem ytterligare från tidslinjen om du vill. Korrigeringar är icke-destruktiva, vilket innebär att den korrigerade ljudfilen inte modifieras på något sätt.

Effekterna i Ljudredigeraren ger dig ett antal olika sätt att förbättra, omvandla eller bara leka med ljudklipp på tidslinjen. Till skillnad från korrigeringsverktygen som vi just tog upp, kan effekter inte appliceras direkt på element i Biblioteket, utan bara inom ett projekt. Effekterna levereras med förinställda parametrar som du kan ändra utifrån dina behov.

ð Ljudspår på tidslinjen

ð Ljudkreationsverktyg

Ljud och musik