Kortkommandon

Avid Studio corner top left Kortkommandon Avid Studio border Kortkommandon Avid Studio corner top right Kortkommandon
Avid Studio border Kortkommandon
Avid Studio spacer Kortkommandon
Avid Studio spacer Kortkommandon Avid Studio blue button Kortkommandon Avid Studio spacer Kortkommandon

För att få veta mer om

Pinnacle Studio i allmänhet

klicka här för att se en lista på instruktsionvideor som finns
på vår webbsida (internetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Kortkommandon
Avid Studio spacer Kortkommandon
Avid Studio border Kortkommandon
Avid Studio corner bottom left Kortkommandon Avid Studio border Kortkommandon Avid Studio corner bottom right Kortkommandon

Vänster, Höger, Upp och Ner i dessa tabeller syftar på tangentbordet.

Allmänna genvägar

Ctrl+1

Öppna fliken Huvudbibliotek

Ctrl+2

Öppna fliken Film

Ctrl+3

Öppna fliken Skiva

Ctrl+4

Stäng fokuserat fönster

Ctrl+5

Öppna Titelredigeraren (från Filmredigeraren)

Ctrl+6

Öppna Exporteraren

Ctrl+I

Öppna Importeraren

Ctrl+S

Spara projekt, titel eller meny

Alt+F4

Stäng applikation

Shift+F10

Öppna kontextmeny

Ctrl+Z

Ångra

Ctrl+Y

Gör om

Ctrl+A

Markera allt

Shift+Ctrl+A

Avmarkera alla

Ctrl+C

Kopiera till klippbord

Ctrl+V

Klistra in från klippbord

Ctrl+X

Klipp ut till klippbord

Slut

Gå till slutet

Hem

Gå till början

Alt+Enter

Spela upp i helskärm

Esc

Avsluta helskärmsvisning, eller stäng panel

Radera

Radera utan att kopiera till klippbordet

Dubbelklicka

Öppna lämplig redigerare (Media, Titel, Projekt, Montage osv.)

F1

Öppna kontextkänslig hjälp

Bibliotek

Ctrl+N

Ny samling

Alt+Klick

Spela i miniatyrbild

Nummer 1-5

Radera valda sekvenser

Nummer 0

Radera bedömning från valda sekvenser

Sida upp

Scrolla upp en sida

Sida ner

Scrolla ned en sida

Höger

Expandera mapp i träd

Vänster

Kontrahera mapp i träd

Piltangenter

Navigera upp, ned, vänster, höger

Radera

Radera valda klipp och / eller media

F7

Visa / dölj ettikettfönster

Spela och transportera

Mellanslag

Play och paus

Shift+mellanslag

Spela upp i loop

Alt+Enter

Spela upp i helskärm

Esc

Avsluta visning i helskärmsläge

Alt+Klick

Spela i miniatyrbild

J

Snabbspola bakåt (tryck flera gånger för snabbare uppspelning)

K
(eller Shift K)

Pausa uppspelning

L

Snabbspola framåt (tryck flera gånger för snabbare uppspelning)

Shift+L

Långsamt framåt (tryck flera gånger för långsammare uppspelning)

Shift+J

Långsamt bakåt (tryck flera gånger för långsammare uppspelning)

Höger
(eller X)

Gå 1 bildruta framåt

Vänster
(eller Z)

Gå 1 bildruta bakåt

Shift+Höger
(eller Shift+X)

Gå 10 bildruta framåt

Shift+Vänster
(eller Shift+Z)

Gå 10 bildrutor bakåt

D
(eller Sida upp)
(eller Ctrl+Vänster)

Hoppa tillbaka till urklipp

F
(eller Sida ner)
(eller Ctrl+Höger)

Hoppa framåt till urklipp

Ctrl+I

Hoppa till inmarkering

Ctrl+O

Hoppa till utmarkering

. (punkt)

Hoppa till nästa markör

, (komma)

Hoppa till föregående markör

Importeraren

Enter

Stopmotion: Spela in bildruta (när Spela in bildruta är öppen)

Höger

Expandera mapp i träd

Vänster

Kontrahera mapp i träd

Piltangenter

Navigera upp, ned, vänster, höger

Ctrl+A

Markera alla

Ctrl+Shift+A

Avmarkera alla

F4

Starta import

Filmens gränssnitt

A
(eller I)

Inmarkering

S
(eller O)

Utmarkering

Shift+I

Radera inmarkering

Shift+O

Radera utmarkering

Shift+U

Ta bort inmarkering och utmarkering

Scroll Lock

Ljudposition På/Av

E
(eller Hem)

Gå till början

R
(eller slutet)

Gå till slutet

P

Växla magnetläge

; (semikolon)

Dela sekvens vid srubberposition

M

Lägg till/Radera markör

. (punkt)

Hoppa till nästa markör

, (komma)

Hoppa till föregående markör

Ctrl+Plus (punkt)

Öppna panelen Markörlista

Delete

Radera valda sekvenser från tidslinjen

Dubbelklicka på klippet i tidslinjen.

Öppna Medieredigeraren för klipp

B

Skicka förhandsvisningsklipp till det första spåret på tidslinjen (vid indikatorns placering)

H

Byt förhandsvisning mellan tidslinje och källa

Ctrl+5

Öppna Tite-redigeraren

F5

Visa/dölj Ljudmixer

F7

Skapa låt

Numeriskt +

Zooma in tidslinjen

Numeriskt -

Zooma ut tidslinjen

[  (vänster parentes)

Zooma ut på tidslinjen

[  (höger parentes)

Zooma in på tidslinjen

Ctrl+[

Passa in tidslinje till fönster

Ctrl+[

Visa varje bildruta (zooma in)

Alt

Erbjuder det alternativa beteendet vid redigering på tidslinjen (infoga/skriv över)

T

Trimläge På/Av

Höger

Trimma 1 bildruta höger (med trim öppen)

Vänster

Trimma 1 bildruta vänster (med trim öppen)

Shift+Höger

Trimma 10 bildrutor höger (med trim öppen)

Shift+Vänster

Trimma 10 bildruta vänster (med trim öppen)

Ctrl+Klick på trim

Lägg till andra trimpunkten på samma spår

Ctrl+Klick på trim

Öppna liknande trimpunkt på alla spår

Flik

Cykel fokuserar på öppna trimpunkter

Medieredigerare

Nummer 1-8

Välj en korrigering eller effekt-kategori

Dubbelklicka diabild

Återvänd diabild till standard

Ctrl+L

Rotera foto vänster

Ctrl+R

Rotera foto höger

Alt+Enter

Spela upp i helskärm

Esc

Avsluta visning i helskärmsläge

Titelredigerare

Shift+Vänster

Utöka val av tecken vänster

Shift+Höger

Utöka val av tecken höger

Shift+Ctrl+Vänster

Samma som Shift+Vänster (expandera efter ord)

Shift+Ctrl+Höger

Samma som Shift+Höger (expandera efter ord)

Ctrl+B

Växla fetstil

Ctrl+I

Växla kursiv

Ctrl+U

Växla understrykning

Ctrl+A

Markera allt

Ctrl+D

Avmarkera alla

Mellanslag

Med tidslinjeområdet markerat: Starta och stoppa uppspelning.

Kortkommandon