Inställningar

Avid Studio corner top left Inställningar Avid Studio border Inställningar Avid Studio corner top right Inställningar
Avid Studio border Inställningar
Avid Studio spacer Inställningar
Avid Studio spacer Inställningar Avid Studio blue button Inställningar Avid Studio spacer Inställningar

För att få veta mer om

Pinnacle Studio i allmänhet

klicka här för att se en lista på instruktsionvideor som finns
på vår webbsida (internetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Inställningar
Avid Studio spacer Inställningar
Avid Studio border Inställningar
Avid Studio corner bottom left Inställningar Avid Studio border Inställningar Avid Studio corner bottom right Inställningar

Avid Studios centrala konfigureringsfönster kallas Kontrollpanelen. (Observera att detta är för Avid Studios inställningar enbart. Microsoft Windows Kontrollpanel är inte relaterad.)

För att börja, välj Setup Ø Kontrollpanel i Avid Studios huvudmeny. När Kontrollpanelen visas, välj en sida från katalogen på vänster sida om fönstret.

Avid Studio image001 Inställningar

Avid Studios Kontrollpanel är ett centralt konfigureringsfönster för applikationen.

De sju sidorna av Kontrollpanelens inställningar beskrivs här i tur och ordning:

Bevakade mappar

Bevakade mappar är mappar på en hårddisk eller annat lagringsmedium som bevakas av Avid Studio. När innehållet i de bevakade mapparna ändras uppdateras Biblioteket automatiskt.

Du kan skapa så många bevakade mappar du vill och ställa in dem för att bevaka bara en typ av media (video, bilder eller ljud) istället för alla tre, vilket är standard.

För att utse en mapp i din dator till bevakad mapp, klicka på knappen Lägg till mapp under listan för bevakade mappar och navigera till mappen du vill lägga till. För att avbryta bevakningen av en mapp välj mappen i listan och tryck på knappen Ta bort mapp.

Välj Applicera ändringar för att få Biblioteket att uppdatera sin katalog efter att du ändrat de bevakade mapparna.

Ljudenhet

På denna inställningssida hittar du de parametrar som finns för inspelningsenheter (t.ex. mikrofoner) som är anslutna till datorn. Klicka på enhetens namn för att öppna Windows dialogruta för inställningar.

Händelseregister

Under särskilda operationer, såsom import av ett antal filer, registreras meddelanden i detta fönster. Du kan se här för detaljer om problem som kan ha uppstått under dessa operationer.

Importera

Standardinställningarna för Avid Studio-importeraren kan göras här, men du kan justera eller hoppa över dem i Importeraren när du importerar.

Mappalternativ: Granska eller ställ in standardlagringsplatser för importerad media som fysiskt kopieras under import, till skillnad från länkade importer, och Bibliotekets Snabbimport-funktion som helt enkelt länkar till det existerande materialet utan att omplacera det. Mapparna ställs först in till användarens kataloger för musik, video och bilder (Min musik och så vidare).

Avid Studio image002 Inställningar

Att välja en typ av video-undermapp på sidan Importinställningar.

När du har letat upp den mapp du vill använda som basmapp och markerat den, kan du välja att skapa en undermapp.

·     Ingen undermapp: Om detta är valt sparas alla importerade filer i basmappen.

·     Anpassad: När du väljer detta alternativ kommer texten du skriver in i Undermappens textruta att användas som mappnamn för medietypen.

·     Idag: Dina importerade filer sparas i en undermapp som namnges efter aktuellt datum, till exempel ”2011-10-25”.

·     Skapat den: Varje importerad fil sparas i en undermapp som namnges efter det datum då filen skapades, efter samma format som ovan. Om du importerar flera medieobjekt som är skapade på olika datum samtidigt så skapas ett flertal undermappar.

·     Aktuell månad: Detta alternativ är samma som Idag-alternativet med den skillnaden att enbart år och månad anges, t.ex. ”2011-10”.

Scenavkänning: Detta bestämmer standardmetod för scenavkänning.

Stopmotion: Detta bestämmer standard-importmetoden för de bildrutor du fångar med funktionen Stopmotion.

Förhandsvisning

Dessa inställningar påverkar hur videor visas:

Kvalitet: Dessa inställningar bestämmer kvaliteten på videoförhandsvisningen genomgående i hela applikationen.

·     Bäst är förhandsvisning i full upplösning – upplösningen som projektet slutligen kommer att exporteras i. Med denna inställning kan det förekomma släppta bildrutor vid uppspelning på långsamma datorer.

·     Balanserad: Med denna inställning, som rekommenderas för vardagsbruk, kan vissa kvalitetsoptimeringar uteslutas för en snabbare förhandsvisning. I de flesta fall är skillnaden knappt märkbar.

·     Snabbast uppspelning: Denna förhandsvisning är anpassad för uppspelning på långsammare datorer.

Optimering av bakgrundsuppspelning: Om detta alternativ är aktivt (standardläget), renderar Avid Studio alla realtidseffekter och övergångar. Renderingsprocessen visas på tidslinjen genom gula (‘ska renderas’) och gröna (‘renderas nu’) skuggor. Skuggorna tas bort så fort renderingen är slutförd.

Om detta alternativ inte är aktiverat visas inte de gula och gröna markeringarna; alla effekter spelas upp i realtid. Detta kan dock resultera i minskad visningskvalitet (tappade bildrutor, ryckig uppspelning) om effekterna är för många eller komplexa, eller om processorn inte är kraftfull nog.

Rendera medan du spelar: När inställningen Automatisk används bestämmer applikationen, baserat på av systeminformationen, om realtidsrendering kan göras under uppspelning. Om Av-inställningen används är realtidsrendering avaktiverat under uppspelning men fortsätter när den stoppats.

Visa förhandsgranskning i helskärm på: Välj den datorskärm (om det finns fler än en) du vill se helskärmsvisningen på.

·     Visa Extern förhandsgranskning på: Gör ditt val i listan över tillgängliga enheter och signalutgångar.

·     Extern Förhandsgranskning standard: Välj tv-standard för ansluten videoskärm.

Projektinställningar

På den här sidan av Avid Studios Kontrollpanel kan du välja dina standardinställningar för nya projekt, titlar och övergångar.

Nytt format för filmprojekt: Välj en upplösning (t.ex. PAL eller HD 1920x1080i) som standard för varje ny tidslinje som skapas. Ett annat alternativ är att det första klippet som läggs på tidslinjen avgör formatet genom valet Känn av format från första klippet som läggs till projektet. Formatet för den aktuella tidslinjen kan ändras när som helst under redigeringen genom inställningarna för tidslinjen. Dessa finns högst upp till höger i tidslinjens verktygsfält.

Förvalda varaktigheter: Ange standardvaraktighet för titlar, bilder och övergångar när de läggs på tidslinjen för första gången. (När de väl är där kan klipplängderna givetvis trimmas efter behov.)

Linjalzoom: När detta alternativ är förkryssat zoomas tidslinjen in och ut när tidslinjalen dras vågrätt fram och tillbaka. I detta läge måste du dra direkt i scrubberns handtag för att flytta spellinjen. När linjalzoom är avstängd kan du klicka var du vill på linjalen för att flytta spellinjen. Hur som helst kan du även zooma med endera av:

·     Plus och Minus-tangenterna på det numeriska tangentbordet;

·     Navigatorn längst ner i tidslinjen; eller

·     scrollisterna under förhandsvisningarna.

Lagringsplatser

På denna sida kan du ställa in var du vill spara media och projekt du skapar med Avid Studio. Du kan separat specificera platserna för:

·     Filmprojekt

·     Diskprojekt

·     Titlar

·     Menyer

·     Renderingsfiler (temporära filer som skapas när objekt som renderas kräver intensiv beräkning, som videoeffekter).

Ändringarna gäller endast de filer som skapas efter att lagringsplatsen ändrats; befintliga filer stannar på sin nuvarande plats.

Radera renderingsfiler: Du kan radera renderingsfiler för att spara utrymme utan att behöva oroa dig för att förlora data permanent. Emellertid kommer filerna att återskapas igen nästa gång ditt projekt behöver renderas.

Inställningar