Välja mediefiler för import

När du väljer Min dator i Importera från-panelen kommer utforskaren för filer och mappar i den centrala delen av vyn att välja ut filerna för import.

Avid Studio image001 Välja mediefiler för import

När du importerar från en filbaserad enhet så visar Importeraren en mapp- och filutforskare centralt i bild. Denna flankeras till vänster av Importera från och Importera till-panelerna och till höger av Läge,Metadata, och Filenamn-panelerna. Starta import-knappen nedtill till höger startar operationen efter att du har valt den media du vill importera.

Varje importoperation kan ta in ett flertal olika filtyper från ett flertal olika källmappar. Varje vald fil kopieras till den mapp som motsvarar dess medietyp (specificerat i Importera till-panelen).

Mapp- och mediefilutforskaren

Avid Studio image002 Välja mediefiler för importDen vänstra spalten i fönstret ger en hierarkisk översikt över alla mappar på alla lagringsenheter som är anslutna till din dator. Dessa enheter innefattar hårddiskar, minneskort och USB-minnen.

Du navigerar i “mappträdet” på samma sätt som i Windows Explorer och andra program. Mappar som innehåller undermappar indikeras med en plussymbol till vänster om namnet när de är stängda, och en minussymbol när de är öppna. Klicka på denna symbol för att öppna eller stänga en lista på undermappar i en mapp.

Enbart en post åt gången kan väljas i mappträdet. Om denna mapp innehåller mediefiler visas dessa i det större fältet till höger i Utforskaren. Du kan förhandsvisa filer direkt i Utforskaren och öronmärka dem du önskar importera genom att kryssa i rutan uppe i övre högra hörnet på varje filikon.

Avid Studio image003 Välja mediefiler för import

Här är mappen ‘FotonVinter’ öppen och visar en uppsättning bildfiler. För att markera (eller avmarkera) filer för import, klicka i rutan i övre högra hörnet på en eller flera ikoner. På bilden har fyra filer markerats.

Förhandsvisning av mediefiler

Avid Studio image004 Välja mediefiler för importFörhandsvisa ljud och video: I utforskaren för mediefiler finns funktioner för förhandsgranskning av alla mediefiler som stöds av programmet. Klicka på play-knappen i mitten av ikonen för video- och ljudfiler för att förhandsgranska innehållet. För snabb förhandsgranskning spelas innehållet i videofiler upp i själva ikonen för filen. För att stoppa uppspelningen är det bara att klicka någonstans i ikonen, om du inte klickar spelas hela filen upp.

Förhandsvisning i helskärm: Dubbelklicka på den här ikonen för att titta på ett digitalt foto eller en bildfil i helbildupplösning, eller klicka på helskärm-knappen i verktygsfältet under utforskaren, eller tryck F11.

Avid Studio image005 Välja mediefiler för importFörhandsvisning med indikator: Du kan kontrollera uppspelningen av både ljud- och videoklipp med en indikatorkontroll direkt under filens ikon. Klicka och drag indikatorn för att förflytta dig manuellt och förhandsvisa önskad del av filen. Musmarkören ändras till två horisontella pilar när den är placerad rätt på indikatorn.

Välja mediefiler för import

För att välja en mediefil i taget för import trycker du i kryssrutan uppe till höger i filikonen. Den här rutan kryssas i automatiskt när du bläddrar fram en ny mapp.

Avid Studio image006 Välja mediefiler för import

Klicka i kryssrutan för att välja eller välja bort filen.

Välja flera filer: I Utforskaren är det även möjligt att välja (eller välja bort) en grupp markerade filer samtidigt. För att markera en individuell fil klickar du helt enkelt på filens namn eller ikon.Att bilden är markerad ser du genom att ikonen får en orange ram. För att markera ytterligare filer så klickar du på filikonerna samtidigt som du trycker ner antingen Shift- eller Ctrl-knappen.Såhär fungerar det:

·     Klicka på en ikon samtidigt som du håller Ctrl-knappen nedtryckt för att lägga till eller ta bort markeringen från enstaka filer utan att det påverkar markeringen av andra filer.

·     Klicka på en ikon samtidigt som du håller Shift-knappen nedtryckt för att markera denna fil och alla de filer som ligger mellan denna och den tidigare markerade filen. All markering av filer som inte ligger mellan dessa filer försvinner.

Du kan även markera flera filer samtidigt genom att klicka och hålla musknappen nedtryckt, samtidigt som du ”drar” ut en rektangel. När du släpper musknappen markeras alla de filer som var innanför rektangeln.

När du har markerat de ikoner du önskar importera så klickar du i kryssrutan på någon av filikonerna för att välja eller välja bort hela gruppen samtidigt.

Avid Studio image007 Välja mediefiler för import

En grupp av fyra markerade videofilikoner. Att välja eller välja bort någon av ikonerna påverkar hela gruppen.

Välj alla och välj bort alla: Om du klickar på dessa knappar som finns nedtill i mediefilutforskaren så kan du välja eller välja bort alla de filer som finns i den aktuella mappen. Notera att detta inte påverkar filer som är valda från andra mappar.

Avid Studio image008 Välja mediefiler för import

Använd Välj alla-knappen för att välja alla de mediefiler som finns i den aktuella mappen.

Varje gång du lägger till eller tar bort en fil från listan över de filer som skall importeras, uppdaterar utforskaren urvalsstatus-indikatorn nedtill i vyn.

Anpassa utforskaren

Det finns ett flertal kontroller för anpassning av mediefilutforskaren till din skärm och ditt system.

Stäng mappträdet: För att göra det fält där du kan se filerna så stort som möjligt kan du klicka på ikonen som ser ut som två pilar som pekar åt vänster ovanför mappträdets rullningslist. Detta stänger mappträdet till en tunn vertikal panel på vänster sida. Längst upp i denna panel finns nu ikonen med de dubbla pilarna, som nu pekar åt höger.Klickar du på denna ikon så öppnas mappträdet igen. I denna panel visas dessutom namnet på aktuell mapp.

Filtrera fillistan: Ett annat sätt att optimera användningen av filfältet är att begränsa vilka filtyper som visas till enbart en medietyp. Detta kan du göra med media filter-rullmenyn som finns nere till vänster i utforskaren. Standard är att alla typer av mediefiler visas, men du kan välja att enbart visa bild-, ljud- eller videofiler genom ditt val i denna meny. Håll musmarkören över ett tillval i listan en sekund eller två för att se exakt vilka filtyper som är inkluderade i just detta.

Avid Studio image009 Välja mediefiler för import

Genom att till exempel hålla musmarkören över tillvalet ljudfiler visas en lista över alla filformat som ljud kan importeras från.

Avid Studio image010 Välja mediefiler för importVälj storlek för förhandsvisning: Ett ytterligare verktyg för att reglera skärmutrymme är förhandsvisningsreglaget som du finner nedtill på höger sida av utforskaren. Flytta reglaget till vänster eller höger för att göra förhandsvisningsbilderna mindre respektive större. Du kan styra reglaget på tre sätt med musen:

·     Klicka på reglaget och drag den till vänster eller höger.

·     Klicka bredvid reglaget för att “knuffa” den i endera riktningen.

·     Klicka på minus/plusknapparna på var sida av reglaget för att flytta reglaget.

Förhandsvisning i helskärm: Klicka på knappen längst till höger för att förhandsgranska en markerad bild i helskärm.

Avid Studio image011 Välja mediefiler för importStäll in volym för förhandsvisning: För att ställa in volym på förhandsvisning/-lyssning av ljud- och videoklipp kan du hålla musmarkören i området vid ljud/mute-knappen nedtill i utforskaren. Ett ljudreglage visas nu bredvid knappen. Drag i reglaget upp eller ned för att höja respektive sänka volymen. Klicka på ljud/mute-knappen för att stänga av och sätta på ljudet.

Ställ in datum och tid för importerade filer

Det händer ofta att de interna klockorna på inspelningsapparater är felaktigt inställda. Detta leder till att dina mediefiler kan få en felaktig tidsstämpel. Importeraren kan korrigera detta fel genom att sätta en tidsstämpel på dina filer efter dina specifikationer.

Ställ in en fils tid och datum:

Klicka på mer-knappen Avid Studio image012 Välja mediefiler för import på urvalsstatusindikatorn för att öppna ett fönster som ger två tillval för att ställa in tidsstämpeln:

·     Korrigera tidszon: Detta reglage ändrar tidsstämpeln på de mediefiler du importerar med upp till 12 timmar i båda riktningarna. Detta tillval är lämpligt för att korrigera för tidsskillnaden för video du filmat när du har varit på resa.

·     Ställ datum/tid: I dessa fält kan du skriva in ett exakt datum och klockslag. De filer du importerar kommer att få en tidsstämpel efter vad du täller in här.

Välja mediefiler för import