Stillbild

Avid Studio corner top left Stillbild Avid Studio border Stillbild Avid Studio corner top right Stillbild
Avid Studio border Stillbild
Avid Studio spacer Stillbild
Avid Studio spacer Stillbild Avid Studio blue button Stillbild Avid Studio spacer Stillbild

För att få veta mer om

Importera media (2): Importera från filbaserade lagringsplatser och fotokameror

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Stillbild
Avid Studio spacer Stillbild
Avid Studio border Stillbild
Avid Studio corner bottom left Stillbild Avid Studio border Stillbild Avid Studio corner bottom right Stillbild

Avid Studio image001 StillbildStillbildsfunktionen i Importeraren används för att spela in enstaka bildrutor (stillbilder) från kameror eller spelare anslutna till systemet. Se först till att källenheten är påslagen, och markera sedan dess namn under rubriken Snapshot i Importera från-panelen i Importguiden.

Kontrollera att målmapp och filnamn är inställda som du vill ha dem i de andra panelerna innan du påbörjar importen.

Starta nu din kamera eller ditt band och materialet visas i den inbyggda förhandsvisningsvyn i det centrala fältet i Importeraren. Klicka på helskärm-knappen till höger om transport-panelen för att förhandsgranska i helskärm.

När du vill ta en bild klickar du på Läs in bildruta-knappen. En miniatyr av den inlästa bilden läggs nu till i bildfacket nedtill i fönstret.

Avid Studio image002 Stillbild

Läsa in ögonblicksbilder i Importeraren. När du förhandsvisar live- eller inspelad video kan du läsa in och spara ögonblicksbilder genom att klicka på Läs in bild-knappen. Inlästa bilder läggs in i bildfacket nedtill i fönstret tills du klickar på Starta import-knappen, då de förs över till Studio-Biblioteket.

Läs in så många ytterligare bilder som krävs. Importeraren lägger till var och en till den växande samlingen i Bildfacket. Du kan byta band, rikta om din kamera och så vidare under tiden som du läser in bilder. Det är inget krav att källvideon inte får avbrytas, så länge som det finns en signal när du klickar på Läs in bild-knappen.

Använda bildfacket

Du kan förhandsvisa en bildruta som du har läst in genom att klicka på dess miniatyrbild i bildfacket.Notera att du inte kan förhandsvisa den senaste bildrutan du läst in. När du klickar på en miniatyr byts förhandsvisningsvyn från videokällan till den inlästa bilden, samtidigt som fil-indikatorn aktiveras. Du kan även aktivera indikatorn genom att klicka på den direkt.

Avid Studio image003 Stillbild

Klicka på fil-indikatorn eller en miniatyrbild i bildfacket för att förhandsvisa dina inlästa bildrutor. I detta exempel har vi klickat på miniatyr 5 och musmarkören hålls över för papperskorgen för borttagning av bilden. Den markerade linjen till höger indikerar vart miniatyren av nästa inlästa bild kommer att sättas in.

För att ta bort en inläst bild är det bara att välja den i bildfacket.Klicka sedan på papperskorgen som dyker upp i övre hörnet till höger i miniatyrbilden.

För att växla tillbaks till förhandsvisning av videokällan efter att du har förhandsvisat bilder från bildfacket, är det bara att klicka på Live-knappen under förhandsvisningsvyn.

Importera bildrutor

När du har läst in alla de bildrutor du vill ha från videokällan så är det bara att klicka på Starta import-knappen. Importeraren lägger nu till dina inlästa bilder till stillbildssektionen i Studio-Bibioteket.

Stillbild