Sök efter media

När du väljer Sök efter media i Importera från-panelen visas en hierarkiskt ordnad mappmeny, liknande den som visas för Min dator. Det går att öppna och stänga mappar precis som vanligt och man kan använda Plus och Minus som genvägar.

Eftersom du väljer att söka igenom mappar istället för filer visas inte de filer mapparna innehåller. En kryssruta dyker upp bredvid varje namn i mappträd och tre pop-up-listor erbjuds i det undre verktygsfältet. Listorna innehåller en meny av filtyper som kan importeras i varje kategori: Video, Foto och Ljud. Menyns alla filändelser är markerade av standard vilket betyder att alla de filtyper som syns kommer att inkluderas i importen. Avmarkera filändelserna för de typer du inte önskar importera.

Markera alla mappar du vill importera från för att starta importen. Använd den nyss nämnda filtyp-listan för att begränsa antalet inkommande filtyper.

Klicka på Scanna och Importera-knappen längst ner när du valt klart för att starta importen. Nu kommer alla filer som tillhör de valda typerna att importeras till de valda mapparna.

Sök efter media