Importera från DV- eller HDV-kamera

Avid Studio corner top left Importera från DV eller HDV kamera Avid Studio border Importera från DV eller HDV kamera Avid Studio corner top right Importera från DV eller HDV kamera
Avid Studio border Importera från DV eller HDV kamera
Avid Studio spacer Importera från DV eller HDV kamera
Avid Studio spacer Importera från DV eller HDV kamera Avid Studio blue button Importera från DV eller HDV kamera Avid Studio spacer Importera från DV eller HDV kamera

För att få veta mer om

Importera media (1): Hämt från bandbaseraden kameror och discar

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Importera från DV eller HDV kamera
Avid Studio spacer Importera från DV eller HDV kamera
Avid Studio border Importera från DV eller HDV kamera
Avid Studio corner bottom left Importera från DV eller HDV kamera Avid Studio border Importera från DV eller HDV kamera Avid Studio corner bottom right Importera från DV eller HDV kamera

Avid Studio image001 Importera från DV eller HDV kameraFör att importera digital video börjar du med att ställa din DV- eller HDV-enhet i avspelningsläge. Därefter markerar du enheten i Importera från-panelen i Importeraren.

Kontrollera sedan att inställningar för komprimering och andra funktioner i de övriga panelerna är inställda så som du vill ha dem.

Förhandsvisa video

Den video som nu spelas upp i källenheten skall nu även synas i förhandsvisningsfältet i mitten av bilden. Precis till höger om videovyn finns en ljudmätare som visar ljudstyrkan i realtid.

Avid Studio image002 Importera från DV eller HDV kamera

När en DV- eller HDV-källa är vald visas kontroller för att förhandsvisa och importera det inspelade materialet centralt i Importeraren.

Under förhandsbilden finns ett antal kontroller för automatisering av inspelning genom att sätta inmarkör och utmarkör. Se Spela in video och ljud för mer information.

Transport bar är en annan rad med kontroller som ger dig möjlighet att navigera på källenheten.

Avid Studio image003 Importera från DV eller HDV kamera

Transport bar för DV- och HDV-import.Till vänster finns jog-knappar och tidskodräknare. I mitten finns knappar för att navigera i materialet.Till höger finns en shuttle-kontroll samt en ljudknapp med ett pop-upp-reglage där du kan ställa in ljudnivån för förhandsvisningen.

Avid Studio image004 Importera från DV eller HDV kameraAktuell tidskodindikatorn är en indikator som visar uppspelningspositionen enligt bandets tidskod vid inspelning. De fyra fälten visar timme, minut, sekund respektive bildruta. Till vänster om indikatorn finns två pilar, med dessa kan du stega dig fram eller bak i tidskoden en bildruta i taget.

Avid Studio image005 Importera från DV eller HDV kameraTransportknapparna, från höger till vänster, är play/paus, stopp, spola tillbaka och spola framåt. Dessa knappar skickar kommandon vidare till din kamera. Att använda dem är detsamma som att använda din kameras inbyggda kontroller, men oftast lite bekvämare.

Avid Studio image006 Importera från DV eller HDV kameraDrag den orange markören på shuttle-kontrollen till vänster eller höger för att ändra uppspelningen fram respektive bak. Uppspelningen blir snabbare desto längre du drar markören från mitten. När du släpper markören flyttas den automatiskt tillbaks till mitten och uppspelningen pausas.

Avid Studio image007 Importera från DV eller HDV kameraStäll in volym för förhandslyssning: Sätt musmarkören över ljud/mute-knappen nedtill i filutforskaren för att ställa in volym för förhandslyssning. Ett ljudreglage visas nu bredvid knappen. Drag i reglaget upp eller ned för att höja respektive sänka volymen. Klicka på ljud/mute-knappen för att stänga av och sätta på ljudet.

Inmarkör, utmarkör In- och utmarkörerna i timecode-fälten ovanför slutet av transportpanelen indikerar videoinspelningens planerade start- och slutpunkter.

Observera: DV- och HDV-källor lämpar sig också för stillbilder.

Spela in video och ljud

Importeraren stödjer två sätt att bestämma längden på den video du vill spela in.

Du kan bestämma vad du vill spela in manuellt genom att helt enkelt förhandsvisa materialet och sedan klicka på Starta inspelning när det du vill spela in visas i rutan.  När du kommer till slutet av det du vill spela in är det bara att klicka på Stoppa inspelning. Om ditt källmaterial har en kontinuerlig tidskod och Stoppa vid bandslut är satt till “Ja” i Lägespanelen, kan du låta Importeraren själv avsluta inspelningen när materialet tar slut.

Den automatiserade inspelningsmetoden är lämplig när du önskar sätta start- och stopptiderna för inspelningen med hög precision (med in- och utmarkörerna), samt för inspelning som skall avslutas innan materialet på bandet har tagit slut.

I vissa fall kanske du önskar sätta starttiden för inspelningen men låta stopptiden vara obestämd. När du klickar Starta inspelning läser Importeraren in din starttid och materialet spelas in tills du själv stoppar (eller bandet tar slut).

Du kan även sätta en utmarkör och låta starttiden vara obestämd. I detta fall startar inspelningen omedelbart när du klickar på Starta inspelning och den stoppas automatiskt när du når utmarkören. Det spelar ingen roll om du anger tiden för klippets varaktighet eller om du sätter en utmarkör. Vilket du än väljer att ange kommer Importeraren att räkna ut och visa den andra automatiskt.

Observera: Kontrollera inställningarna i Importera till-panelen och andra paneler innan du startar inspelningen.

Spela in manuellt med Starta- och Stoppa inspelning-knappar:

1.      Kontrollera att in- och utmarkörerna inte är satta. Vid behov kan du rensa alla inställningar för ett fält genom att klicka dess Avid Studio image008 Importera från DV eller HDV kamera-knapp.

2.      Starta uppspelningen av källmaterialet manuellt, en tid innan den tidpunkt du vill att inspelningen ska påbörjas.

3.      Klicka på Starta inspelning vid den tidpunkt du önskar påbörja inspelningen.

Texten på knappen ändras nu till Stoppa inspelning.

4.      Vid slutet av sekvensen klickar du på knappen igen (alltså Stoppa inspelning). Ditt inspelade material är nu sparat i Biblioteket.

5.      Stoppa uppspelningen manuellt (om inte automatiskt stopp är inställd, som diskuterats tidigare).

Spela in automatiskt genom att sätta in- och ut-markörer:

1.      Använd kontrollerna för tidsräkning för att sätta värden för in- och utmarkörerna, alltså start- och sluttiden för ditt material.

Avid Studio image009 Importera från DV eller HDV kameraFör att sätta inmarkören kan du antingen skriva in ett värde direkt i startfältet, eller navigera dig fram till önskad tidspunkt och sedan klicka på Start-knappen. Du sätter utmarkören på liknande sätt.

2.      Klicka på Starta inspelning. Studio positionerar källenhetens starttid till inmarkören och påbörjar inspelningen.

3.      När utmarkören är nådd så stoppas inspelningen samt källenheten.

4.      Ditt inspelade material är nu sparat i Biblioteket.

Importera från DV- eller HDV-kamera