Import från filbaserade enheter

Avid Studio corner top left Import från filbaserade enheter Avid Studio border Import från filbaserade enheter Avid Studio corner top right Import från filbaserade enheter
Avid Studio border Import från filbaserade enheter
Avid Studio spacer Import från filbaserade enheter
Avid Studio spacer Import från filbaserade enheter Avid Studio blue button Import från filbaserade enheter Avid Studio spacer Import från filbaserade enheter

För att få veta mer om

Importera media (2): Importera från filbaserade lagringsplatser och fotokameror

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Import från filbaserade enheter
Avid Studio spacer Import från filbaserade enheter
Avid Studio border Import från filbaserade enheter
Avid Studio corner bottom left Import från filbaserade enheter Avid Studio border Import från filbaserade enheter Avid Studio corner bottom right Import från filbaserade enheter

Det finns två metoder för att importera mediefiler från filbaserade enheter såsom hårddiskar, optiska enheter, minneskort och USB-minnen.

·     Välj Min dator i ImporterarensImportera från-panelen för att välja ut och importera särskilda mediefiler eller grupper av filer.

·     Välj Sök för media i Importera från-panelen för att markera en eller flera mappar och importera alla de valda medietyperna i de mapparna.

Import från filbaserade enheter