Import från DVD- eller Blu-rayskiva

Avid Studio corner top left Import från DVD eller Blu rayskiva Avid Studio border Import från DVD eller Blu rayskiva Avid Studio corner top right Import från DVD eller Blu rayskiva
Avid Studio border Import från DVD eller Blu rayskiva
Avid Studio spacer Import från DVD eller Blu rayskiva
Avid Studio spacer Import från DVD eller Blu rayskiva Avid Studio blue button Import från DVD eller Blu rayskiva Avid Studio spacer Import från DVD eller Blu rayskiva

För att få veta mer om

Importera media (1): Hämt från bandbaseraden kameror och discar

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Import från DVD eller Blu rayskiva
Avid Studio spacer Import från DVD eller Blu rayskiva
Avid Studio border Import från DVD eller Blu rayskiva
Avid Studio corner bottom left Import från DVD eller Blu rayskiva Avid Studio border Import från DVD eller Blu rayskiva Avid Studio corner bottom right Import från DVD eller Blu rayskiva

Avid Studio image001 Import från DVD eller Blu rayskivaImporteraren kan importera video- och ljuddata från DVD och BD (Blu-rayskivor). Sätt först in källdisken i sin enhet, och markera den sedan i Importera från-panelen i Importeraren. Om du har mer än en optisk enhet, markera den rätta bland alternativen i listan.

Observera: Media som är upphovsrättsskyddad kan ej importeras.

Kontrollera att målmapp och filnamn är inställda som du vill ha dem i de andra panelerna innan du påbörjar importen.

Det är viktigt att välja rätt importmapp då det ofta handlar om stora filer när man importerar från optiska enheter. Var speciellt noga med att se till att den plats där filerna skall lagras har tillräckligt med ledigt utrymme.

Förhandsvisning av filerna på skivan

Du kommer åt den media som lagras på optiska skivor genom datorns filsystem. På grund av detta är metoderna för förhandsvisning, att välja samt importera filer samma som för vanliga filbaserade källor (förutom att den onödiga mappvyn börjar i stängd position).

Import från DVD- eller Blu-rayskiva