Import från digitalkameror

Avid Studio corner top left Import från digitalkameror Avid Studio border Import från digitalkameror Avid Studio corner top right Import från digitalkameror
Avid Studio border Import från digitalkameror
Avid Studio spacer Import från digitalkameror
Avid Studio spacer Import från digitalkameror Avid Studio blue button Import från digitalkameror Avid Studio spacer Import från digitalkameror

För att få veta mer om

Importera media (2): Importera från filbaserade lagringsplatser och fotokameror

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Import från digitalkameror
Avid Studio spacer Import från digitalkameror
Avid Studio border Import från digitalkameror
Avid Studio corner bottom left Import från digitalkameror Avid Studio border Import från digitalkameror Avid Studio corner bottom right Import från digitalkameror

Innehåll från digitalkameror hämtas, precis som med optiska diskenheter, i datorns filsystem. Kameran kan visas i källistan som en flyttbar diskenhet. Förhandsgranskning, markering och import är desamma som för vanliga filbaserade media (med skillnaden att mappen först visas som stängd).

Import från digitalkameror