Import från analoga källor

Avid Studio corner top left Import från analoga källor Avid Studio border Import från analoga källor Avid Studio corner top right Import från analoga källor
Avid Studio border Import från analoga källor
Avid Studio spacer Import från analoga källor
Avid Studio spacer Import från analoga källor Avid Studio blue button Import från analoga källor Avid Studio spacer Import från analoga källor

För att få veta mer om

Importera media (1): Hämt från bandbaseraden kameror och discar

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Import från analoga källor
Avid Studio spacer Import från analoga källor
Avid Studio border Import från analoga källor
Avid Studio corner bottom left Import från analoga källor Avid Studio border Import från analoga källor Avid Studio corner bottom right Import från analoga källor

För att spela in analog video (t.ex. VHS eller Hi8) behöver du en adapter så att du kan ansluta till din dator och som har rätt video- och ljudanslutningar. Samma sak gäller för inspelning från analoga ljudkällor som skivspelare.

Exempel på apparater som stöds är produkter från Pinnacle och Dazzle som USB 500/510, USB 700/710 och DVC 100, samt webbkameror baserade på DirectShow-teknik.

Avid Studio image001 Import från analoga källorBörja importen från en analog källa med att sätta igång dess enhet och markera dess namn i Importera från-panelen i Importeraren. Välj också lämpligt format (t.ex. ”Videokomposit eller ”Video SVideo”). Om du önskar justera den inkommande analoga signalen innan den digitaliseras klickar du på mer-knappen Avid Studio image002 Import från analoga källor som ger dig tillgång till Analog ingångsnivå-fönstret.

Innan du startar inspelningen bör du kontrollera att målmapp, komprimerings- och andra tillval är korrekt inställda i de andra panelerna.

Inspelning från en analog källa:

1.      Kontrollera att korrekt ingång är vald (t.ex. ”Video S-Video”).

2.      Starta uppspelningsenheten precis innan den tidpunkt från vilken du vill börja spela in.

Förhandsvisning av video och ljud skall nu vara aktiv. (Om inte, kontrollera kablar och installationen av konverterare.)

3.      Klicka på Starta inspelning-knappen för att börja spela in.

Texten på knappen ändras nu till Stoppa inspelning.

4.      Vid slutet av sekvensen klickar du på knappen igen (alltså Stoppa inspelning). Ditt inspelade material är nu sparat i Biblioteket.

5.      Stoppa källenheten.

Spela in för en specifik varaktighet

1.      Kontrollera att korrekt ingång är vald (t.ex. ”Video S-Video”).

2.      Ange den önskade inspelningstiden i Varaktighetsräknaren nedanför filmfönstret.

3.      Starta uppspelningsenheten precis innan den tidpunkt från vilken du vill börja spela in.

Förhandsvisning av video och ljud skall nu vara aktiv. (Om inte, kontrollera kablar och installationen av konverterare.)

4.      Klicka på Starta inspelning-knappen för att börja spela in.

Texten på knappen ändras nu till Stoppa inspelning.

5.       Inspelningen avslutas så fort den önskade varaktigheten spelats in. Du kan även stoppa inspelningen manuellt genom att klicka Stoppa inspelning-knappen.

Import från analoga källor