Välja media för import

Varje källa som stöds av Importeraren har en egen uppsättning kontroller för val av material för import. När du klickar på namnet på källan i Importera från-panelen konfigureras den centrala delen automatiskt med de kontroller du behöver.

ð Välja mediefiler för import

ð Sök efter media

ð Importera från DV- eller HDV-kamera

ð Import från analoga källor

ð Import från DVD- eller Blu-rayskiva

ð Import från digitalkameror

ð Stoppa rörelse

ð Stillbild

Välja media för import