Metadatapanelen

I Metadatapanelen kan du fylla i information som kommer att associeras med den importerade mediefilen i Biblioteket. Detta kan göra det lättare att hitta och hantera klipp när du genomsöker Biblioteket för material att använda i en film.

Använd Samlingsfältet för att ange namnet på en Samling där alla importerade klipp kommer att läggas till. Du kan ange namnet på en befintlig Samling eller skapa en ny Samling genom att ange ett nytt namn.

Du kan lägga till en etikett för ett klipp i etikett-fältet, vilket senare kan användas för att hitta klippet igen.

Metadatapanelen