Lägespanelen

I Lägespanelen i Importeraren har du möjlighet att göra inställningar för ett antal importkällor.

Importinställningar för DV/HDV

Avid Studio image001 LägespanelenInställningarna för import av DV och HDV är placerade i tre grupper i Lägespanelen.

Förinställningar: Gruppen för förinställningar erbjuder två standardkonfiguration för video- och ljudkomprimering samt en anpassad inställning där du kan finjustera komprimeringsparametrar i fönstret för komprimeringsalternativfönstret, vilket öppnas när du klickar den övre mer-knappen Avid Studio image002 Lägespanelen. Standardinställningarna är:

·     DV: Detta ger DV-inspelning i full kvalitet, som tar upp ungefär 200 MB diskutrymme per minut av video.

·     MPEG: MPEG-komprimering ger mindre filer än DV, men detta format kräver mer processorkraft att kodas och avkodas. Detta kan innebära sämre prestanda för äldre datorer.

Scenavkänning: När scenavkänning är aktiverat delas det inspelade materialet upp i “scener” som kan visas och bearbetas separat i Bibliotkeket. Detta gör arbetet att hitta intressant material vid redigering mycket enklare. Klicka på den lägre mer-knappen Avid Studio image002 Lägespanelen för att öppna Scenavkänningsalternativ-fönstret.

Stoppa vid bandslut: Detta alternativ berättar för Studio om inspelningen automatiskt ska stoppas om det kommer till ett tomt område på bandet. Ett tomt område – ett område utan tidskodning – är kännetecknande för ett icke använt band. Detta alternativ möjliggör inspelning utan tillsyn förutsatt att du inte har lämnat några tomma luckor när du har spelat in ditt material.

Importinställningar för analoga källor

Avid Studio image003 LägespanelenInställningar för import från analoga källor liknar de inställningar vi har gått igenom för import från digitala källor. I fönstren Alternativ för komprimering och Alternativ för scenavkänning kan dugöa utökade inställningar.

Importinställningar för filbaserade enheter

Avid Studio image004 LägespanelenLägespanelen ger två alternativ för import från filbaserade enheter.

Importmode: Denna inställning fastställer om mediefilen rent fysiskt är kopierad från källan till målmappen på din hårddisk (specificerat i Importera till-panelen.) Om Kopiera är markerat är filen kopierad. Om Länk är markerat är filen inte kopierad och en länk har istället skapats i Biblioteket till till filens ursprungsplatsen.

Vi rekommenderar varmt att filer på nätverksdrivenheter kopieras till hårddisken.

Radera original: När detta alternativ är valt raderas originalfilerna när importen är färdig. Detta alternativ är användbart om du till exempel använder Importeraren för att sammanföra allt ditt material till en plats och vill undvika att din hårddisk är full av dubbletter.

Ignorera dubblett: Detta alternativ är användbart för att undvika att skapa dubblett av filer som du redan har på hårddisken. Detta alternativ säger till Importeraren att inte importera kopior av filer som verkar vara identiska även om de kanske har ett annat namn.

Importinställningar för stop motion-inspelning

Avid Studio image005 LägespanelenStop motion-animation är en serie av enskilda bildrutor som spelas in från en live videokälla. Beroende på hur du vill arbeta med din stop motion-sekvens kan du låta Importeraren integrera de individuella bildrutorna till en film, helt enkelt importera varje bildruta som en bild, eller båda delarna.

Lägespanelen