Inställningsfönstret för Scenavkänning

De inställningar som visas i Lägespanelen för både DV/HDV och analog import ger även tillgång till detta fönster där du kan göra inställningar för scenavkänning.

Avid Studio image001 Inställningsfönstret för Scenavkänning

Inställningsfönstret för Scenavkänning vid import av DV- eller HDV-video. När du importerar från en analog källa är enbart de två sista alternativen tillgängliga.

Automatisk scenavkänning är en nyckelfunktion i Studio när du arbetar med DV- och HDV-källor. Under inspelningen av video kan Studio urskilja naturliga avbrott i videomaterialet och delar upp detta i scener. Scener kan visas och hanteras var för dig i Bibliotekets Scener.

Beroende på vilken importenhet du använder utförs automatisk scenavkänning antingen i realtid under importen, eller som ett separat steg omedelbart efter det att importen är klar.

De fyra alternativen för scenavkänning är:

·     Automatiskt baserat på tid och datum: Denna inställning finns bara tillgänglig om du importerar från en DV-källa. Studio bevakar tidsmarkeringarna på kassetten och startar en ny scen vid varje tidsglapp.

·     Automatiskt baserat på videons innehåll: Studio bevakar ändringar i videoinnehållet och skapar en ny scen när det finns stora förändringar i bilderna. Denna funktion kan vara olämplig om ljussättningen är skiftande. För att ta ett extremt exempel skulle en videofilm filmad på en nattklubb med ett stroboskop ge en ny scen varje gång stroboskopet blinkar.

·     Skapa ny scen var X:e sekund: Studio skapar en ny scen manuellt i en intervall som du bestämmer. Detta är ett användbart sätt att dela upp scener från en källa som innehåller långa fortlöpande tagningar.

·     Manuellt, genom att trycka mellanslag: Välj detta om du vill övervaka hela importen och själv bestämma när scener ska avbrytas. Tryck [mellanslag] varje gång du vill skapa en ny scen under importen.

Inställningsfönstret för Scenavkänning